# Hooks

# onNoteStored

# Módszerhívás és paraméterek

/**
 * Ezt a funkciót akkor hívják fel, amikor egy jegyzet lemezre kerül
 * Nem lehet módosítani a tárolt jegyzeteket, az már rendetlenség lenne
 * nagy valószínűséggel egyszerre kézzel szerkeszti őket
 *
 * @param {NoteApi} megjegyzés - a tárolt jegyzet jegyzetobjektuma
 */
function onNoteStored(note);
1
2
3
4
5
6
7
8

You may want to take a look at the example on-note-opened.qml (opens new window).

# noteOpenedHook

# Módszerhívás és paraméterek

/**
 * Ezt a funkciót egy jegyzet megnyitása után hívják meg
 *
 * @param {NoteApi} megjegyzés - a megnyitott jegyzetobjektum
 */
function noteOpenedHook(note);
1
2
3
4
5
6

You may want to take a look at the example on-note-opened.qml (opens new window).

# noteDoubleClickedHook

# Módszerhívás és paraméterek

/**
 * Ezt a funkciót akkor hívják meg, ha egy jegyzetre duplán kattintottak
 *
 * @param {NoteApi} jegyzet - a jegyzetre kattintott objektum
 */
function noteDoubleClickedHook (jegyzet);
1
2
3
4
5
6

You may want to take a look at the example external-note-open.qml (opens new window).

# insertMediaHook

Ezt a funkciót akkor hívják meg, amikor médiafájlt illesztenek az aktuális jegyzetbe.

Ha ezt a függvényt több szkript definiálja, akkor az első olyan szkript nyer, amely nem üres karakterláncot ad vissza.

# Módszerhívás és paraméterek

/**
 * @param fileName karaktersorozat a forrás média fájl elérési útját, mielőtt átmásolták volna a média mappába
 * @param markdownText karaktersorozat a médiafájl jelölési szövege, pl.![my-image](media/my-image-4101461585.jpg)
 * @return karakterlánc a médiafájl új jelölési szövege
 */
function insertMediaHook(fileName, markdownText);
1
2
3
4
5
6

You may want to take a look at the example example.qml (opens new window).

# insertAttachmentHook

Ezt a funkciót akkor hívják meg, ha egy mellékletfájlt illesztenek be az aktuális jegyzetbe.

Ha ezt a függvényt több szkript definiálja, akkor az első olyan szkript nyer, amely nem üres karakterláncot ad vissza.

# Módszerhívás és paraméterek

/**
 * @param fileName karakterlánc a forrás melléklet fájljának elérési útja, mielőtt átmásolták volna a melléklet mappájába
 * @param markdownText karaktersorozat a mellékletfájl jelölési szövege, pl. [my-file.txt] (mellékletek / my-file-4245650967.txt)
 * @return karaktersorozat a mellékletfájl új jelölési szövege
 */
function insertAttachmentHook(fileName, markdownText);
1
2
3
4
5
6

You may want to take a look at the example example.qml (opens new window).

# insertingFromMimeDataHook

# Módszerhívás és paraméterek

/**
 * Ezt a funkciót akkor hívjuk meg, ha html vagy médiafájl be van illesztve egy jegyzetbe a „Ctrl + Shift + V” billentyűvel.
 *
 * @param szöveges szöveg a QMimeData objektumból
 * @param html html a QMimeData objektumból
 * @ visszaküldi azt a karakterláncot, amelyet be kell illeszteni a QMimeData objektum szövege helyett
 */
function insertingFromMimeDataHook(text, html);
1
2
3
4
5
6
7
8

You may want to take a look at the example example.qml (opens new window), insert-headline-with-link-from-github-url.qml (opens new window) or note-text-from-5pm-mail.qml (opens new window).

# handleNoteTextFileNameHook

# Módszerhívás és paraméterek

/**
 * Ezt a funkciót akkor hívják meg, ha egy jegyzet lemezre kerül, ha
 * A "A jegyzetfájl neve eltérhet a címsortől" engedélyezve van
 * a beállításokban
 *
 * Lehetővé teszi a jegyzetfájl nevének módosítását
 * Ne feledje, hogy önnek is törődnie kell az ismétlődő nevekkel!
 *
 * Adjon meg egy üres karakterláncot, ha a megjegyzés fájlnevének meg kell felelnie
 * nem módosítható
 *
 * @param {NoteApi} megjegyzés - a tárolt jegyzet jegyzetobjektuma
 * @return {string} a jegyzet fájlneve
 */
function handleNoteTextFileNameHook(note);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

You may want to take a look at the example example.qml (opens new window) or use-tag-names-in-filename.qml (opens new window).

# handleNoteNameHook

# Módszerhívás és paraméterek

/**
 * Ezt a funkciót akkor hívják meg, ha a jegyzethez meghatározzák a jegyzet nevét
 *
 * Lehetővé teszi a megtekintett jegyzet nevének módosítását
 *
 * Ha egy megjegyzés nevét nem szabad módosítani, küldjön vissza egy üres karakterláncot
 *
 * @param {NoteApi} megjegyzés - a tárolt jegyzet jegyzetobjektuma
 * @return {string} a jegyzet neve
 */
function handleNoteNameHook(note);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

You may want to take a look at the example example.qml (opens new window).

Lehet, hogy nem jó ötlet ezt a kampót használni, ha a fájlnév jegyzetnévként történő használata aktív.

# handleNewNoteHeadlineHook

# Módszerhívás és paraméterek

/**
 * Ez a függvény a jegyzet létrehozása előtt meghívásra kerül
 *
 * Lehetővé teszi a jegyzet címsorának módosítását a létrehozás előtt
 * Vegye figyelembe, hogy különben ügyelnie kell az egyedi jegyzetnévre
 * az új jegyzet nem jön létre, csak megjelenik a jegyzetlistában
 *
 * Ezt a funkciót jegyzetsablonok létrehozására használhatja
 *
 * @param headline text that would be used to create the headline
 * @return {string} the headline of the note
 */
function handleNewNoteHeadlineHook(headline);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

You may want to take a look at the example custom-new-note-headline.qml (opens new window).

# preNoteToMarkdownHtmlHook

# Módszerhívás és paraméterek

/**
 * Ezt a függvényt a rendszer a jegyzet markdown html-jének generálása előtt hívja meg
 *
 * Lehetővé teszi, hogy módosítsa, mi kerül át a html konverterhez
 *
 * A függvény például több szkriptben is használható kód megjelenítésére (például LaTeX matematikai vagy sellő)
 * a grafikus megjelenítéséhez az előnézethez
 *
 * A jegyzet ebben a folyamatban nem módosul
 *
 * @param {NoteApi} note – a jegyzetobjektum
 * @param {string} leértékelés – az a leértékelés, amelyet hamarosan html-vé alakítanak
 * @param {bool} forExport - igaz, ha a html-t az exportáláshoz használja, hamis az előnézethez
 * @return {string} a módosított jelölést vagy üres karakterláncot, ha semmit sem kell módosítani
 */
függvény preNoteToMarkdownHtmlHook(note, markdown, forExport);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

You may want to take a look at the example preview-styling.qml (opens new window).

# noteToMarkdownHtmlHook

# Módszerhívás és paraméterek

/**
 * Ezt a függvényt akkor hívják meg, amikor egy jegyzet leíró html-jét generálják
 *
 * Lehetővé teszi a html módosítását
 * Ezt például korábban a jegyzet előnézete hívja meg
 *
 * A funkció több szkriptben is használható az előnézet html-jének módosítására
 *
 * @param {NoteApi} note – a jegyzetobjektum
 * @param {karakterlánc} html - a html, amely hamarosan megjelenik
 * @param {bool} forExport - igaz, ha a html-t az exportáláshoz használja, hamis az előnézethez
 * @return {string} a módosított html-t vagy egy üres karakterláncot, ha semmit sem kell módosítani
 */
függvény noteToMarkdownHtmlHook(note, html, forExport);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

You may want to take a look at the example example.qml (opens new window) or preview-styling.qml (opens new window).

Kérjük, olvassa el a Támogatott HTML részhalmaz (opens new window) dokumentációt az összes támogatott css stílus felsorolásához.

# encryptionHook

# Módszerhívás és paraméterek

/**
 * Ezt a funkciót akkor hívjuk meg, ha a szöveget titkosítani vagy visszafejteni kell
 *
 * @param text karaktersorozat a titkosításhoz vagy visszafejtéshez
 * @param jelszó írja be a jelszót
 * @param dekódolja a boolot, ha hamis titkosítást igényel, ha valódi dekódolást követel meg
 * @ visszaküldi a titkosított visszafejtett szöveget
 */
függvény encryptionHook (szöveg, jelszó, visszafejtés);
1
2
3
4
5
6
7
8
9

You may want to take a look at the example encryption-keybase.qml (opens new window), encryption-pgp.qml (opens new window) or encryption-rot13.qml (opens new window).

# noteTaggingHook

Megvalósíthatja saját jegyzetcímkézési mechanizmusát, például a jegyzet speciális szövegével, például @ tag1, @ tag2, @ tag3.

# Módszerhívás és paraméterek

/**
 * Kezeli a jegyzet címkézését
 *
 * Ezt a funkciót akkor hívják meg, amikor címkéket adnak hozzá, eltávolítanak belőlük vagy átnevezik
 * egy jegyzetet vagy egy jegyzet címkéit fel kell tüntetni
 *
 * @param jegyzet
 * A @param művelet lehet "hozzáadás", "eltávolítás", "átnevezés" vagy "lista"
 * @param tagName címke neve hozzáadni, eltávolítani vagy átnevezni
 * @param newTagName címke neve átnevezésre, ha action = "átnevezés"
 * @return note szöveges karaktersorozat vagy a címkék nevének string-listája (ha action = "list")
 */
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 • amint egy szkript aktiválódik, amely végrehajtja az új függvényt, a noteTaggingHook jegyzet címkézést ez a függvény kezeli.
 • a következő funkcióknak a QOwnNotes felhasználói felületén keresztül kell működniük
  • kezdetben olyan címkéket importál a jegyzeteiből, mint a @tag, és felülírja az aktuális címkekiosztást
   • nem veszíti el a címkék fáját, csak a jegyzetekhez való korábbi hozzárendelést
   • továbbra is áthelyezhet címkéket más címkékbe
   • ha egynél több címkének ugyanaz a neve a címkefájában, akkor az első találatot hozzárendelik
  • címke hozzáadása egy jegyzethez hozzáadja a címkét a jegyzet szövegéhez
  • címke eltávolítása egy jegyzetből eltávolítja a címkét a jegyzet szövegéből
  • a címkék eltávolításával a címkékből eltávolítja ezeket a címkéket a jegyzeteiből
  • a címkék listáján szereplő címkék átnevezése átnevezi a jegyzetekben szereplő címkéket
  • A jegyzetek listájában a jegyzetek tömeges címkézése hozzáadja ezeket a címkéket a jegyzeteihez
  • A címkék tömeges eltávolítása a jegyzetlista jegyzeteiből eltávolítja ezeket a címkéket a jegyzeteiből
  • az alkalmazás elindít egy sor add és remove műveletet az összes kijelölt címkéhez és gyermekéhez az összes jegyzethez, ha a címkéket áthelyezi a címke panelre

You may want to take a look at the example note-tagging.qml (opens new window) to implement your own tagging mechanism.

WARNING

Győződjön meg arról, hogy a list művelete valóban gyors, mert minden jegyzetnél végrehajtásra kerül, minden alkalommal, amikor a jegyzetmappa újratöltésre kerül!

# noteTaggingByObjectHook

A noteTaggingHook hez hasonlóan megvalósíthatja saját jegyzetcímkézési mechanizmusát, de a címkefa gyökerében nem kötelező a címkék neve. Így a teljes címkefát használhatja fel, nem csak címkézési lista helyett.

A noteTaggingByObjectHook paranccsal egy TagApi objektumot kapunk paraméterként címke neve helyett. A list művelet eredményeként meg kell adnia a címkeazonosítók listáját.

Ez azt is jelenti, hogy magának kell létrehoznia hiányzó címkéket, hogy meg tudja adni a már meglévő címkeazonosítók listáját a list művelethez.

# Módszerhívás és paraméterek

/**
 * Kezeli a jegyzet címkézését
 *
 * Ezt a funkciót akkor hívják meg, amikor címkéket adnak hozzá, eltávolítanak belőlük vagy átnevezik
 * egy jegyzetet vagy egy jegyzet címkéit fel kell tüntetni
 *
 * @param jegyzet
 * A @param művelet lehet "hozzáadás", "eltávolítás", "átnevezés" vagy "lista"
 * Hozzáadni, eltávolítani vagy átnevezni a @param címkét
 * @param newTagName címke neve átnevezésre, ha action = "átnevezés"
 * @return note szöveges karakterlánc vagy a tag-azonosítók string-listája (ha action = "list")
 */
function noteTaggingByObjectHook(note, action, tag, newTagName);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

You may want to take a look at the example note-tagging-by-object.qml (opens new window) to implement your own tagging mechanism.

# autocompletionHook

Visszaadhatja az automatikus kiegészítés listájához hozzáadandó karaktersorozatok listáját, amikor meghívják az automatikus kiegészítést (például a Ctrl + szóköz megnyomásával).

# Módszerhívás és paraméterek

/**
 * Meghívja az autocompletionHook függvényt az összes szkriptösszetevőhöz
 * Ezt a funkciót akkor hívják meg, amikor az automatikus kiegészítést meghívják egy jegyzetben
 *
 * @return QStringList szöveg az automatikus kiegészítés listájához
 */
függvény callAutocompletionHook ();
1
2
3
4
5
6
7

You may want to take a look at the example autocompletion.qml (opens new window).

# websocketRawDataHook

Ezt a horgot akkor hívják meg, amikor az adatokat a QOwnNotes Web Companion böngészőbővítményből küldi a webböngésző helyi menüjén keresztül.

# Módszerhívás és paraméterek

/**
 * @param requestType can be "page" or "selection"
 * @param pageUrl the url of the webpage where the request was made
 * @param pageTitle the page title of the webpage where the request was made
 * @param rawData the data that was transmitted, html for requestType "page" or plain text for requestType "selection"
 * @param screenshotDataUrl the data url of the screenshot of the webpage where the request was made
 * @return true if data was handled by a hook
 */
function callHandleWebsocketRawDataHook(requestType, pageUrl, pageTitle, rawData, screenshotDataUrl);
1
2
3
4
5
6
7
8
9

You may want to take a look at the examples websocket-raw-data-new-note.qml (opens new window) and websocket-raw-data-selection-in-note.qml (opens new window).

# onDetachedProcessCallback

Ezt a horgot akkor hívják meg, amikor a startDetachedProcess parancsfájl szála végrehajtásra kerül.

# Módszerhívás és paraméterek

/**
 * Ezt a függvényt akkor hívjuk meg, amikor a parancsfájl szála végrehajtásra kerül.
 * Hint: thread[1]==0 segít meghatározni, hogy az indított folyamatok nagy része elkészült-e egy adott azonosítóhoz.
 *
 * @param {QString} callbackIdentifier - a megadott azonosító a startDetachedProcess () meghívásakor
 * @param {QString} resultSet - a folyamat eredménye
 * @param {QVariantList} cmd - a teljes parancstömb [0-végrehajthatóPath, 1-paraméterek, 2-exitCode]
 * @param {QVariantList} szál - a szál információs tömbje [0-átadott visszahívási paraméter, 1 hátralévő szál ehhez az azonosítóhoz]
 */
függvény onDetachedProcessCallback (callbackIdentifier, resultSet, cmd, thread);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

You may want to take a look at the example callback-example.qml (opens new window).

# windowStateChangedHook

# Módszerhívás és paraméterek

/**
 * Ezt a funkciót egy WindowStateChange esemény elindítása után hívják meg
 *
 * @param {QString} windowState - az új ablakállapot, a paraméter értéke "minimalizálható", "maximalizálható", "teljes képernyős", "aktív" vagy "nosztatikus"
 */
függvény windowStateChangedHook (windowState);
1
2
3
4
5
6

You may want to take a look at the example window-state-changed.qml (opens new window).

# workspaceSwitchedHook

This hook is called when workspaces are switched.

# Módszerhívás és paraméterek

/**
 * This function is called when workspaces are switched
 *
 * @param oldUuid old uuid of workspace
 * @param newUuid new uuid of workspace
 */
function workspaceSwitchedHook(oldUuid, newUuid);
1
2
3
4
5
6
7

You may want to take a look at the example websocket-raw-data-new-note.qml (opens new window).