# Command-line Snippet Manager

A QOwnNotes Command-line Snippet Manager (opens new window) segítségével futtathatja a jegyzetekben tárolt parancsrészleteket a QOwnNotes alkalmazásban a parancssorból.

qc

Speciális címkével ellátott megjegyzések segítségével tárolhatja a parancsrészleteket, amelyeket a parancssori kódrészletkezelőből hajthat végre.

commands

# Telepítés

Keresse fel a legfrissebb kiadás oldalát (opens new window) és töltse le a kívánt verziót.

TIP

Ha telepítve van a jq (opens new window), ezt a kódrészletet használhatja például a legújabb Linux AMD64 AppImage letöltéséhez és telepítéséhez a /usr/local/bin/qc címre:

curl https://api.github.com/repos/qownnotes/qc/releases/latest | \
jq '.assets[] | select(.browser_download_url | endswith("_linux_amd64.tar.gz")) | .browser_download_url' | \
xargs curl -Lo /tmp/qc.tar.gz && \
tar xfz /tmp/qc.tar.gz -C /tmp && \
rm /tmp/qc.tar.gz && \
sudo mv /tmp/qc /usr/local/bin/qc && \
/usr/local/bin/qc --version
1
2
3
4
5
6
7

# Függőségek

Az fzf (opens new window) (fuzzy search) vagy a peco (opens new window) (régebbi, de nagyobb valószínűséggel alapértelmezés szerint telepítve) telepítése szükséges a parancsok kereséséhez a parancssorban.

TIP

Alapértelmezés szerint az fzf kifejezést használja a kereséshez, de használhatja a peco-t, ha beállítja a qc configure paranccsal.

# Beállítás

socket-server-token

A kódrészletkezelő használata előtt engedélyeznie kell a Web socket szervert (2) a QOwnNotes Böngészőbővítmény / parancsrészletek (1) beállításainál.

Ezután meg kell mutatnia a biztonsági tokent (3), és ki kell másolnia (4).

Most nyissa meg a kódrészletkezelő konfigurációs fájlját a következővel:

# Konfigurálja a kódrészletkezelőt
qc konfigurálása
1
2

És helyezze a biztonsági tokent a token attribútumba:

[QOwnNotes]
token = "yourtokenhere"
1
2

TIP

A QOwnNotes beállításaiban azt is beállíthatja, hogy milyen jegyzetcímkét használjon a parancsok kereséséhez a jegyzetekben. Alapértelmezés szerint a commands címke használatos.

# A parancsrészletek szintaxisa

Használhat soron belüli kódblokkokkal rendelkező rendezetlen listákat a parancsrészletek tárolására. Minden commands címkét tartalmazó jegyzetben a rendszer parancsrészleteket keres.

Ha a soron belüli kódblokk elé egy cmd: karakterláncot ad hozzá, a parancs az aktuális jegyzetben is megtalálható lesz, függetlenül a jegyzetcímkéktől.

- `visszhang Én vagyok a parancs` Leírás vagyok #tag1 #tag2 #tag3
* `visszhang Én is parancs vagyok` Leírás vagyok #tag3 #tag4 #tag5
- cmd: `echo I megtalálható lesz az aktuális jegyzetben` Ez a parancs megtalálható az aktuális jegyzetben a jegyzetcímkéktől függetlenül

<!-- Példa a felhasználói bevitel kérésére -->

- `read -p "PR ID: " id && git lekérési eredet pull/$id/head:pull-$id && git checkout pull-$id` Kérjen lekérési azonosítót és lekérési kérést
1
2
3
4
5
6
7

A bash vagy shell kódblokkok, amelyeket leírásként 2-es vagy magasabb címsor előz meg, szintén használhatók parancsrészletekhez. A címkék is támogatottak, ha a címsor és a kódblokk között vannak.

## Ezt egy "bash" kódblokk segítségével teheti meg

- ezt a szöveget figyelmen kívül hagyja
- de használhatók a címkék: #tag1 #tag2

```bash
echo csináld ezt
 echo tedd ezt
```


## Csinálj valami mást az "sh" kódblokk segítségével

```sh
echo csináljon valami mást
 visszhang csinál valami mást
```

A fenti példa két parancsrészletet eredményez, az első a két tag1 és tag2 címkével.

# Használat

# Parancsrészletek keresése és végrehajtása
qc exec
1
2
# Parancsrészletek keresése és nyomtatása
qc keresés
1
2

# Konfiguráció

Futtassa a qc configure parancsot.

[General]
 editor = "vim"      # kedvenc szövegszerkesztőd
 column = 40        # oszlopméret a lista parancshoz
 selectcmd = "fzf"     # választó parancs a szerkesztési parancshoz (fzf vagy peco)
 sortby = ""        # adja meg a kódrészletek rendezési módját (recency (alapértelmezett), -recency, description, -description, parancs, -command, output, -output)

[QOwnNotes]
 token = "MvTagHXF"    # your QOwnNotes API token
 websocket_port = 22222  # websocket port in QOwnNotes
1
2
3
4
5
6
7
8
9

# Shell befejezése

A shell befejezési kódját a qc befejezés <shell> paranccsal állíthatja elő.

Például a Fish shell-hez használhatja:

qc befejezési hal > ~/.config/fish/completions/qc.fish
1