# Command-line Snippet Manager

A QOwnNotes Command-line Snippet Manager (opens new window) segítségével futtathatja a jegyzetekben tárolt parancsrészleteket a QOwnNotes alkalmazásban a parancssorból.

qc

Speciális címkével ellátott megjegyzések segítségével tárolhatja a parancsrészleteket, amelyeket a parancssori kódrészletkezelőből hajthat végre.

commands

# Telepítés

Keresse fel a legfrissebb kiadás oldalát (opens new window) és töltse le a kívánt verziót.

TIP

Ha telepítve van a jq (opens new window), ezt a kódrészletet használhatja például a legújabb Linux AMD64 AppImage letöltéséhez és telepítéséhez a /usr/local/bin/qc címre:

curl https://api.github.com/repos/qownnotes/qc/releases/latest | \
jq '.assets[] | select(.browser_download_url | endswith("_linux_amd64.tar.gz")) | .browser_download_url' | \
xargs curl -Lo /tmp/qc.tar.gz && \
tar xfz /tmp/qc.tar.gz -C /tmp && \
rm /tmp/qc.tar.gz && \
sudo mv /tmp/qc /usr/local/bin/qc && \
/usr/local/bin/qc --version
1
2
3
4
5
6
7

# Függőségek

Az fzf (opens new window) (fuzzy search) vagy a peco (opens new window) (régebbi, de nagyobb valószínűséggel alapértelmezés szerint telepítve) telepítése szükséges a parancsok kereséséhez a parancssorban.

TIP

Alapértelmezés szerint az fzf kifejezést használja a kereséshez, de használhatja a peco-t, ha beállítja a qc configure paranccsal.

# Beállítás

socket-server-token

A kódrészletkezelő használata előtt engedélyeznie kell a Web socket szervert (2) a QOwnNotes Böngészőbővítmény / parancsrészletek (1) beállításainál.

Ezután meg kell mutatnia a biztonsági tokent (3), és ki kell másolnia (4).

Most nyissa meg a kódrészletkezelő konfigurációs fájlját a következővel:

# Konfigurálja a kódrészletkezelőt
qc konfigurálása
1
2

És helyezze a biztonsági tokent a token attribútumba:

[QOwnNotes]
token = "yourtokenhere"
1
2

TIP

A QOwnNotes beállításaiban azt is beállíthatja, hogy milyen jegyzetcímkét használjon a parancsok kereséséhez a jegyzetekben. Alapértelmezés szerint a commands címke használatos.

# A parancsrészletek szintaxisa

You can use unordered lists with in-line code blocks to store command snippets. Minden commands címkét tartalmazó jegyzetben a rendszer parancsrészleteket keres.

If you add a cmd: before the in-line code block, the command will also be found in the current note regardless of note tags.

- `visszhang Én vagyok a parancs` Leírás vagyok #tag1 #tag2 #tag3
* `visszhang Én is parancs vagyok` Leírás vagyok #tag3 #tag4 #tag5
- cmd: `echo I megtalálható lesz az aktuális jegyzetben` Ez a parancs megtalálható az aktuális jegyzetben, függetlenül a jegyzetcímkéktől
1
2
3

bash or shell code blocks, preceded by a heading 2 or higher as a description, can also be used for command snippets. Tags are also supported if they are between the heading and the code block.

## Do this with a "bash" code block

- this text will be ignored text
- but tags can be used: #tag1 #tag2

```bash
echo do this
echo do that
```


## Do something else with a "sh" code block

```sh
echo do something else
echo do something other
```

Above example will result in two command snippets, the first one with the two tags tag1 and tag2.

# Használat

# Search and execute command snippets
qc exec
1
2
# Search and print command snippets
qc search
1
2

# Konfiguráció

Run qc configure.

[General]
 editor = "vim"      # your favorite text editor
 column = 40        # column size for list command
 selectcmd = "fzf"     # selector command for edit command (fzf or peco)
 sortby = ""        # specify how snippets get sorted (recency (default), -recency, description, -description, command, -command, output, -output)

[QOwnNotes]
 token = "MvTagHXF"    # your QOwnNotes API token
 websocket_port = 22222  # websocket port in QOwnNotes
1
2
3
4
5
6
7
8
9

# Shell completion

You can generate shell completion code for your shell with qc completion <shell>.

For example for the Fish shell you can use:

qc completion fish > ~/.config/fish/completions/qc.fish
1