# Command-line Snippet Manager

U kunt de QOwnNotes Command-line Snippet Manager (opens new window) gebruiken om opdrachtfragmenten uit te voeren die zijn opgeslagen in notities in QOwnNotes vanaf de opdrachtregel.

qc

U kunt notities met een speciale tag gebruiken om command snippets op te slaan, die u uit kunt voeren vanuit de command-line snippet manager.

commands

# Installatie

Ga naar de nieuwste release-pagina (opens new window) en download de versie die je nodig hebt.

TIP

Als je jq (opens new window) hebt geïnstalleerd, kun je dit fragment ook gebruiken om bijvoorbeeld de nieuwste Linux AMD64 AppImage te downloaden en te installeren naar /usr/local/bin/qc:

curl https://api.github.com/repos/qownnotes/qc/releases/latest | \
jq '.assets[] | select(.browser_download_url | endswith("_linux_amd64.tar.gz")) | .browser_download_url' | \
xargs curl -Lo /tmp/qc.tar.gz && \
tar xfz /tmp/qc.tar.gz -C /tmp && \
rm /tmp/qc.tar.gz && \
sudo mv /tmp/qc /usr/local/bin/qc && \
/usr/local/bin/qc --version
1
2
3
4
5
6
7

# Afhankelijkheden

fzf (opens new window) (fuzzy zoeken) of peco (opens new window) (ouder, maar waarschijnlijker standaard geïnstalleerd) moeten worden geïnstalleerd om naar opdrachten op de opdrachtregel te zoeken.

TIP

Standaard wordt fzf gebruikt om te zoeken, maar u kunt peco gebruiken door dit in te stellen met qc configure.

# Opstelling

socket-server-token

Voordat u de snippetmanager gebruikt, moet u de Websocketserver (2) inschakelen in de instellingen voor Browserextensie / opdrachtfragmenten (1) in QOwnNotes.

Dan moet je het security token (3) laten zien en kopiëren (4).

Open nu het configuratiebestand van de snippetmanager met:

# Configureer de snippetmanager
qc configureren
1
2

En plaats het security token in het token attribuut:

[QOwnNotes]
token = "yourtokenhere"
1
2

TIP

In de QOwnNotes-instellingen kunt u ook instellen welke notitietag moet worden gebruikt om naar opdrachten in notities te zoeken. Standaard wordt de tag opdrachten gebruikt.

# Syntaxis van opdrachtfragmenten

U kunt ongeordende lijsten met in-line codeblokken gebruiken om opdrachtfragmenten op te slaan. Alle notities met de tag opdrachten worden doorzocht op opdrachtfragmenten.

Als je een cmd: toevoegt voor het in-line codeblok, zal het commando ook gevonden worden in de huidige notitie ongeacht notitietags.

- `echo ik ben een commando` ik ben een beschrijving #tag1 #tag2 #tag3
* `echo ik ben ook een commando` ik ben een beschrijving #tag3 #tag4 #tag5
- cmd: `echo I zal worden gevonden in de huidige notitie` Dit commando zal worden gevonden in de huidige notitie, ongeacht notitietags

<!-- Voorbeeld om gebruikersinvoer te vragen -->

- `read -p "PR ID: " id && git fetch origin pull/$id/head:pull-$id && git checkout pull-$id` Vraag om een pull-verzoek-ID en check-out pull-verzoek
1
2
3
4
5
6
7

bash of shell codeblokken, voorafgegaan door een kop 2 of hoger als beschrijving, kunnen ook worden gebruikt voor opdrachtfragmenten. Tags worden ook ondersteund als ze tussen de kop en het codeblok staan.

## Doe dit met een "bash" codeblok

- deze tekst wordt genegeerd tekst
- maar tags kunnen worden gebruikt: #tag1 #tag2

```bash
echo doe dit
 echo doe dat
```


## Mach etwas anderes mit einem "sh" Codeblock

```sh
echo doe iets anders
 echo doe iets anders
```

Bovenstaand voorbeeld resulteert in twee opdrachtfragmenten, de eerste met de twee tags tag1 en tag2.

# Gebruik

# Zoek en voer opdrachtfragmenten uit
qc exec
1
2
# Parancsrészletek keresése és nyomtatása
qc keresés
1
2

# Configuratie

Run qc configure.

[General]
 editor = "vim"      # je favoriete teksteditor
 column = 40        # kolomgrootte voor lijstopdracht
 selectcmd = "fzf"     # selector commando voor edit commando (fzf of peco)
 sortby = ""        # specificeer hoe fragmenten worden gesorteerd (recentheid (standaard), -recentie, beschrijving, -beschrijving, opdracht, -commando, uitvoer, -uitvoer)

[QOwnNotes]
 token = "MvTagHXF"    # your QOwnNotes API token
 websocket_port = 22222  # websocket port in QOwnNotes
1
2
3
4
5
6
7
8
9

# Shell voltooiing

U kunt shell-aanvullingscode voor uw shell genereren met qc voltooiing <shell>.

Voor de Fish shell kun je bijvoorbeeld gebruiken:

qc completion fish > ~/.config/fish/completions/qc.fish
1