# Command-line Snippet Manager

U kunt de QOwnNotes Command-line Snippet Manager (opens new window) gebruiken om opdrachtfragmenten uit te voeren die zijn opgeslagen in notities in QOwnNotes vanaf de opdrachtregel.

qc

U kunt notities met een speciale tag gebruiken om command snippets op te slaan, die u uit kunt voeren vanuit de command-line snippet manager.

commands

# Installatie

Ga naar de nieuwste release-pagina (opens new window) en download de versie die je nodig hebt.

TIP

Als je jq (opens new window) hebt geïnstalleerd, kun je dit fragment ook gebruiken om bijvoorbeeld de nieuwste Linux AMD64 AppImage te downloaden en te installeren naar /usr/local/bin/qc:

curl https://api.github.com/repos/qownnotes/qc/releases/latest | \
jq '.assets[] | select(.browser_download_url | endswith("_linux_amd64.tar.gz")) | .browser_download_url' | \
xargs curl -Lo /tmp/qc.tar.gz && \
tar xfz /tmp/qc.tar.gz -C /tmp && \
rm /tmp/qc.tar.gz && \
sudo mv /tmp/qc /usr/local/bin/qc && \
/usr/local/bin/qc --version
1
2
3
4
5
6
7

# Afhankelijkheden

fzf (opens new window) (fuzzy zoeken) of peco (opens new window) (ouder, maar waarschijnlijker standaard geïnstalleerd) moeten worden geïnstalleerd om naar opdrachten op de opdrachtregel te zoeken.

TIP

Standaard wordt fzf gebruikt om te zoeken, maar u kunt peco gebruiken door dit in te stellen met qc configure.

# Opstelling

socket-server-token

Voordat u de snippetmanager gebruikt, moet u de Websocketserver (2) inschakelen in de instellingen voor Browserextensie / opdrachtfragmenten (1) in QOwnNotes.

Dan moet je het security token (3) laten zien en kopiëren (4).

Open nu het configuratiebestand van de snippetmanager met:

# Configureer de snippetmanager
qc configureren
1
2

En plaats het security token in het token attribuut:

[QOwnNotes]
token = "yourtokenhere"
1
2

TIP

In de QOwnNotes-instellingen kunt u ook instellen welke notitietag moet worden gebruikt om naar opdrachten in notities te zoeken. Standaard wordt de tag opdrachten gebruikt.

# Syntaxis van opdrachtfragmenten

U kunt ongeordende lijsten met in-line codeblokken gebruiken om opdrachtfragmenten op te slaan. Alle notities met de tag opdrachten worden doorzocht op opdrachtfragmenten.

Als je een cmd: toevoegt voor het in-line codeblok, zal het commando ook gevonden worden in de huidige notitie ongeacht notitietags.

- `echo I am a command` I am a description #tag1 #tag2 #tag3
* `echo I am also a command` I am a description #tag3 #tag4 #tag5
- cmd: `echo I will be found in the current note` This command will be found in the current note regardless of note tags
1
2
3

bash or shell code blocks, preceded by a heading 2 or higher as a description, can also be used for command snippets. Tags worden ook ondersteund als ze tussen de kop en het codeblok staan.

## Doe dit met een "bash" codeblok

- this text will be ignored text
- but tags can be used: #tag1 #tag2

```bash
echo do this
echo do that
```


## Mach etwas anderes mit einem "sh" Codeblock

```sh
echo do something else
echo do something other
```

Bovenstaand voorbeeld resulteert in twee opdrachtfragmenten, de eerste met de twee tags tag1 en tag2.

# Gebruik

# Zoek en voer opdrachtfragmenten uit
qc exec
1
2
# Search and print command snippets
qc search
1
2

# Configuratie

Run qc configure.

[General]
 editor = "vim"      # your favorite text editor
 column = 40        # column size for list command
 selectcmd = "fzf"     # selector command for edit command (fzf or peco)
 sortby = ""        # specify how snippets get sorted (recency (default), -recency, description, -description, command, -command, output, -output)

[QOwnNotes]
 token = "MvTagHXF"    # your QOwnNotes API token
 websocket_port = 22222  # websocket port in QOwnNotes
1
2
3
4
5
6
7
8
9

# Shell completion

You can generate shell completion code for your shell with qc completion <shell>.

For example for the Fish shell you can use:

qc completion fish > ~/.config/fish/completions/qc.fish
1