# Methoden en objecten die QOwnNotes biedt

# Het starten van een extern programma op de achtergrond

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * QML-wrapper om een losgekoppeld proces te starten
 *
 * @param executable Pad het pad naar het uitvoerbare bestand
 * @param parameters een lijst met parameterreeksen
 * @param callbackIdentifier een ID die moet worden gebruikt in de functie onDetachedProcessCallback () (optioneel)
 * @param callbackParameter een extra parameter voor loops en dergelijke (optioneel)
 * @param processData-gegevens die naar het proces worden geschreven als de callback wordt gebruikt (optioneel)
 * @return true bij succes, anders false
 */
bool startDetachedProcess (QString executablePath, QStringList parameters,
               QString callbackIdentifier, QVariant callbackParameter,
               QByteArray processData);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

# Voorbeeld

Eenvoudig voorbeeld:

script.startDetachedProcess("/path/to/my/program", ["my parameter"]);
1

Veel processen uitvoeren:

for (var i = 0; i < 100; i++) {
  var dur = Math.floor(Math.random() * 10) + 1;
  script.startDetachedProcess("sleep", [`${dur}s`], "my-callback", i);
}

function onDetachedProcessCallback(callbackIdentifier, resultSet, cmd, thread) {
  if (callbackIdentifier == "my-callback") {
    script.log(`#${thread[1]} i[${thread[0]}] t${cmd[1]}`);
  }
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Misschien wilt u het voorbeeld eens bekijken custom-actions.qml (opens new window), callback.qml (opens new window) of execute-command-after-note-update.qml (opens new window).

Misschien wil je ook eens kijken naar de onDetachedProcessCallback hook.

TIP

U kunt ook lokale en algemene snelkoppelingen aan uw aangepaste acties toewijzen in de Shortcuts settings.

# Start een extern programma en wacht op de uitvoer

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * QML-wrapper om een synchroon proces te starten
 *
 * @param executable Pad het pad naar het uitvoerbare bestand
 * @param parameters een lijst met parameterreeksen
 * @param data de data die naar het proces worden geschreven (optioneel)
 * @return de tekst die door het proces is geretourneerd
QByteArray startSynchronousProcess (QString executablePath, QStringList-parameters, QByteArray-gegevens);
1
2
3
4
5
6
7
8

# Voorbeeld

var result = script.startSynchronousProcess("/path/to/my/program", ["my parameter"], "data");
1

Misschien wilt u het voorbeeld eens bekijken encryption-keybase.qml (opens new window).

# Het pad ophalen van de huidige notitiemap

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * QML-wrapper om het huidige pad naar de notitiemap op te halen
 *
 * @return het pad van de huidige notitiemap
 */
QString currentNoteFolderPath ();
1
2
3
4
5
6

# Voorbeeld

var path = script.currentNoteFolderPath();
1

Misschien wilt u het voorbeeld eens bekijken absolute-media-links.qml (opens new window).

# De huidige notitie ophalen

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * QML-wrapper om de huidige notitie te krijgen
 *
 * @ retourneert {NoteApi} het huidige nootobject
 */
OpmerkingApi currentNote ();
1
2
3
4
5
6

# Voorbeeld

var note = script.currentNote();
1

Misschien wilt u het voorbeeld eens bekijken custom-actions.qml (opens new window).

# Inloggen op de log-widget

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * QML-wrapper om in te loggen op de log-widget
 *
 * @param tekst
 */
ongeldig logboek (QString-tekst);
1
2
3
4
5
6

# Voorbeeld

script.log("my text");
1

# Het downloaden van een url naar een string

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * QML-wrapper om een url te downloaden en als tekst terug te sturen
 *
 * @param url
 * @return {QString} de inhoud van de gedownloade url
 */
QString downloadUrlToString (QUrl url);
1
2
3
4
5
6
7

# Voorbeeld

var html = script.downloadUrlToString("https://www.qownnotes.org");
1

Misschien wilt u het voorbeeld eens bekijken insert-headline-with-link-from-github-url.qml (opens new window).

# Een url downloaden naar de mediamap

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * QML-wrapper om een url naar de mediamap te downloaden en de media terug te sturen
 * url of de markdown-afbeeldingstekst van de media ten opzichte van de huidige notitie
 *
 * @param {QString} url
 * @param {bool} returnUrlAlleen als waar alleen de media-URL wordt geretourneerd (standaard false)
 * @return {QString} de media-markdown of url
 */
QString downloadUrlToMedia (QUrl url, bool returnUrlOnly);
1
2
3
4
5
6
7
8
9

# Voorbeeld

var markdown = script.downloadUrlToMedia("http://latex.codecogs.com/gif.latex?\frac{1}{1+sin(x)}");
1

Misschien wilt u het voorbeeld eens bekijken paste-latex-image.qml (opens new window).

# Een mediabestand invoegen in de mediamap

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * QML-wrapper om een mediabestand in de mediamap in te voegen en terug te keren
 * de media-url of de afgeprijsde afbeeldingstekst van de media ten opzichte van de huidige notitie
 *
 * @param {QString} mediaFilePath
 * @param {bool} returnUrlAlleen als waar alleen de media-URL wordt geretourneerd (standaard false)
 * @return {QString} de media-markdown of url
 */
QString ScriptingService :: insertMediaFile (QString mediaFilePath,
                     bool returnUrlOnly);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

# Voorbeeld

var markdown = script.insertMediaFile("/path/to/your/image.png");
1

Misschien wilt u het voorbeeld eens bekijken scribble.qml (opens new window).

# Inserting an attachment file into the attachments folder

# Methodeaanroep en parameters

 * QML wrapper to insert an attachment file into the `attachments` folder and
 * returning the attachment url or the markdown text of the attachment
 * relative to the current note
 *
 * @param {QString} attachmentFilePath
 * @param {QString} fileName to use in the markdown
 * @param {bool} returnUrlOnly if true only the attachment url will be returned
 * (default false)
 * @return {QString} the attachment markdown or url
 */
QString ScriptingService::insertAttachmentFile(const QString &attachmentFilePath,
                        const QString &fileName,
                        bool returnUrlOnly);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

# Voorbeeld

var markdown = script.insertAttachmentFile("/path/to/your/file.png");
1

# Regenerating the note preview

Vernieuwt het notitievoorbeeld.

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Regenerates the note preview
 */
QString ScriptingService::regenerateNotePreview();
1
2
3
4

# Voorbeeld

script.regenerateNotePreview();
1

Misschien wilt u het voorbeeld eens bekijken scribble.qml (opens new window).

# Registering a custom action

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Registers a custom action
 *
 * @param identifier the identifier of the action
 * @param menuText the text shown in the menu
 * @param buttonText the text shown in the button
 *          (no button will be viewed if empty)
 * @param icon the icon file path or the name of a freedesktop theme icon
 *       you will find a list of icons here:
 *       https://specifications.freedesktop.org/icon-naming-spec/icon-naming-spec-latest.html
 * @param useInNoteEditContextMenu if true use the action in the note edit
 *                 context menu (default: false)
 * @param hideButtonInToolbar if true the button will not be shown in the
 *              custom action toolbar (default: false)
 * @param useInNoteListContextMenu if true use the action in the note list
 *                 context menu (default: false)
 */
void ScriptingService::registerCustomAction(QString identifier,
                      QString menuText,
                      QString buttonText,
                      QString icon,
                      bool useInNoteEditContextMenu,
                      bool hideButtonInToolbar,
                      bool useInNoteListContextMenu);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

# Voorbeeld

// add a custom action without a button
script.registerCustomAction("mycustomaction1", "Menu text");

// add a custom action with a button
script.registerCustomAction("mycustomaction1", "Menu text", "Button text");

// add a custom action with a button and freedesktop theme icon
script.registerCustomAction("mycustomaction1", "Menu text", "Button text", "task-new");

// add a custom action with a button and an icon from a file
script.registerCustomAction("mycustomaction1", "Menu text", "Button text", "/usr/share/icons/breeze/actions/24/view-calendar-tasks.svg");
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

U kunt dan de identifier met functie customActionInvoked gebruiken in een script zoals custom-actions.qml (opens new window).

TIP

U kunt ook een aangepaste actie activeren nadat de toepassing is gestart met de parameter --action customAction_<identifier>. Kijk voor meer informatie op Activeer menuacties na opstarten.

# Registering a label

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Registers a label to write to
 *
 * @param identifier the identifier of the label
 * @param text the text shown in the label (optional)
 */
void ScriptingService::registerLabel(QString identifier, QString text);
1
2
3
4
5
6
7

# Voorbeeld

script.registerLabel("html-label", "<strong>Strong</strong> HTML text<br />with three lines<br />and a <a href='https://www.qownnotes.org'>link to a website</a>.");

script.registerLabel("long-label", "another very long text, another very long text, another very long text, another very long text, another very long text, another very long text, another very long text, another very long text, another very long text, another very long text, another very long text that will wrap");

script.registerLabel("counter-label");
1
2
3
4
5

De labels zijn zichtbaar in de scriptdock-widget.

U kunt zowel platte tekst als html in de labels gebruiken. De tekst kan worden geselecteerd en er kan op links worden geklikt.

Misschien wilt u het voorbeeld eens bekijken scripting-label-demo.qml (opens new window).

# Setting the text of a registered label

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Sets the text of a registered label
 *
 * @param identifier the identifier of the label
 * @param text the text shown in the label
 */
void ScriptingService::setLabelText(QString identifier, QString text);
1
2
3
4
5
6
7

# Voorbeeld

script.setLabelText("counter-label", "counter text");
1

U kunt zowel platte tekst als html in de labels gebruiken. De tekst kan worden geselecteerd en er kan op links worden geklikt.

Misschien wilt u het voorbeeld eens bekijken scripting-label-demo.qml (opens new window).

# Creating a new note

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Creates a new note
 *
 * @param text the note text
 */
void ScriptingService::createNote(QString text);
1
2
3
4
5
6

# Voorbeeld

script.createNote("My note headline\n===\n\nMy text");
1

Misschien wilt u het voorbeeld eens bekijken custom-actions.qml (opens new window).

TIP

Als je hebt uitgeschakeld dat de kop van de notitie de bestandsnaam van de notitie bepaalt, moet je de naam van je notitiebestand achteraf zelf wijzigen, als volgt:

var note = script.currentNote();
note.renameNoteFile('your-filename');
1
2

# Accessing the clipboard

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Returns the content of the clipboard as text or html
 *
 * @param asHtml returns the clipboard content as html instead of text
 */
QString ScriptingService::clipboard(bool asHtml);
1
2
3
4
5
6

# Voorbeeld

var clipboardText = script.clipboard();
var clipboardHtml = script.clipboard(true);
1
2

Misschien wilt u het voorbeeld eens bekijken custom-actions.qml (opens new window).

# Write text to the note text edit

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Writes text to the current cursor position in the note text edit
 *
 * @param text
 */
void ScriptingService::noteTextEditWrite(QString text);
1
2
3
4
5
6

# Voorbeeld

// write text to the note text edit
script.noteTextEditWrite("My custom text");
1
2

Misschien wilt u de aangepaste actie transformTextRot13 bekijken in het voorbeeld custom-actions.qml (opens new window).

U kunt dit samen met noteTextEditSelectAll gebruiken om de hele tekst van de huidige notitie te overschrijven.

# Read the selected text in the note text edit

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Reads the selected text in the note text edit
 *
 * @return
 */
QString ScriptingService::noteTextEditSelectedText();
1
2
3
4
5
6

# Voorbeeld

// read the selected text from the note text edit
var text = script.noteTextEditSelectedText();
1
2

Misschien wilt u de aangepaste actie transformTextRot13 bekijken in het voorbeeld custom-actions.qml (opens new window).

# Select all text in the note text edit

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Selects all text in the note text edit
 */
void ScriptingService::noteTextEditSelectAll();
1
2
3
4

# Voorbeeld

script.noteTextEditSelectAll();
1

U kunt dit samen met noteTextEditWrite gebruiken om de hele tekst van de huidige notitie te overschrijven.

# Select the current line in the note text edit

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Selects the current line in the note text edit
 */
void ScriptingService::noteTextEditSelectCurrentLine();
1
2
3
4

# Voorbeeld

script.noteTextEditSelectCurrentLine();
1

# Select the current word in the note text edit

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Selects the current line in the note text edit
 */
void ScriptingService::noteTextEditSelectCurrentWord();
1
2
3
4

# Voorbeeld

script.noteTextEditSelectCurrentWord();
1

# Set the currently selected text in the note text edit

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Sets the currently selected text in the note text edit
 *
 * @param start
 * @param end
 */
void ScriptingService::noteTextEditSetSelection(int start, int end);
1
2
3
4
5
6
7

# Voorbeeld

// expands the current selection by one character
script.noteTextEditSetSelection(
  script.noteTextEditSelectionStart() - 1,
  script.noteTextEditSelectionEnd() + 1);
1
2
3
4

# Get the start position of the current selection in the note text edit

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Returns the start position of the current selection in the note text edit
 */
int ScriptingService::noteTextEditSelectionStart();
1
2
3
4

# Voorbeeld

script.log(script.noteTextEditSelectionStart());
1

# Get the end position of the current selection in the note text edit

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Returns the end position of the current selection in the note text edit
 */
int ScriptingService::noteTextEditSelectionEnd();
1
2
3
4

# Voorbeeld

script.log(script.noteTextEditSelectionEnd());
1

# Set the text cursor in the note text edit to a certain position

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Sets the text cursor in the note text edit to a certain position
 * 0 would be the beginning of the note
 * special case: -1 would be the end of the note
 *
 * @param position
 */
void ScriptingService::noteTextEditSetCursorPosition(int position);
1
2
3
4
5
6
7
8

# Voorbeeld

// jump to the 11th character in the note
script.noteTextEditSetCursorPosition(10);

// jump to the end of the note
script.noteTextEditSetCursorPosition(-1);
1
2
3
4
5

# Get the current position of the text cursor in the note text edit

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Returns the current position of the text cursor in the note text edit
 * 0 would be the beginning of the note
 */
int ScriptingService::noteTextEditCursorPosition();
1
2
3
4
5

# Voorbeeld

script.log(script.noteTextEditCursorPosition());
1

# Read the current word from the note text edit

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Reads the current word in the note text edit
 *
 * @param withPreviousCharacters also get more characters at the beginning
 *                to get characters like "@" that are not
 *                word-characters
 * @return
 */
QString ScriptingService::noteTextEditCurrentWord(bool withPreviousCharacters);
1
2
3
4
5
6
7
8
9

# Voorbeeld

// read the current word in the note text edit
var text = script.noteTextEditCurrentWord();
1
2

Misschien wilt u het voorbeeld eens bekijken automatisch aanvullen.qml (opens new window).

# Check whether platform is Linux, OS X or Windows

# Methodeaanroep en parameters

bool ScriptingService::platformIsLinux();
bool ScriptingService::platformIsOSX();
bool ScriptingService::platformIsWindows();
1
2
3

# Voorbeeld

if (script.platformIsLinux()) {
  // only will be executed if under Linux
}
1
2
3

# Tag the current note

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Tags the current note with a tag named tagName
 *
 * @param tagName
 */
void ScriptingService::tagCurrentNote(QString tagName);
1
2
3
4
5
6

# Voorbeeld

// add a "favorite" tag to the current note
script.tagCurrentNote("favorite");
1
2

Misschien wilt u de aangepaste actie favoriteNote in het voorbeeld favorite-note.qml (opens new window) bekijken.

# Create or fetch a tag by its name breadcrumb list

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Fetches or creates a tag by its "breadcrumb list" of tag names
 * Element nameList[0] would be highest in the tree (with parentId: 0)
 *
 * @param nameList
 * @param createMissing {bool} if true (default) all missing tags will be created
 * @return TagApi object of deepest tag of the name breadcrumb list
 */
TagApi *ScriptingService::getTagByNameBreadcrumbList(
  const QStringList &nameList, bool createMissing);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

# Voorbeeld

// creates all tags until the 3rd level and returns the tag object for
// tag "level3", which would look like that in the tag tree:
// level1 > level2 > level3
var tag = script.getTagByNameBreadcrumbList(["level1", "level2", "level3"]);
1
2
3
4

# Search for tags by name

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Fetches all tags by doing a substring search on the name field
 *
 * @param name {QString} name to search for
 * @return {QStringList} list of tag names
 */
QStringList ScriptingService::searchTagsByName(QString name);
1
2
3
4
5
6
7

# Voorbeeld

// searches for all tags with the word game in it
var tags = script.searchTagsByName("game");
1
2

Misschien wilt u het voorbeeld eens bekijken automatisch aanvullen.qml (opens new window).

# Search for notes by note text

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Returns a list of note ids of all notes with a certain text in the note text
 *
 * Unfortunately there is no easy way to use a QList<NoteApi*> in QML, so we
 * can only transfer the note ids
 *
 * @return {QList<int>} list of note ids
 */
QList<int> ScriptingService::fetchNoteIdsByNoteTextPart(QString text);
1
2
3
4
5
6
7
8
9

# Voorbeeld

var noteIds = script.fetchNoteIdsByNoteTextPart("mytext");

noteIds.forEach(function (noteId){
  var note = script.fetchNoteById(noteId);

  // do something with the note
});
1
2
3
4
5
6
7

Misschien wilt u het voorbeeld eens bekijken unique-note-id.qml (opens new window).

# Add a custom stylesheet

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Adds a custom stylesheet to the application
 *
 * @param stylesheet
 */
void ScriptingService::addStyleSheet(QString stylesheet);
1
2
3
4
5
6

# Voorbeeld

// make the text in the note list bigger
script.addStyleSheet("QTreeWidget#noteTreeWidget {font-size: 30px;}");
1
2

Misschien wilt u het voorbeeld eens bekijken custom-stylesheet.qml (opens new window).

You can get the widget names from the *.ui files, for example the main window is mainwindow.ui (opens new window).

The Qt documentation (for example QMainWindow (opens new window)) can help you to see how the widgets are related to each other (search for Inherits on the pages).

The base widget for almost everything is QWidget (opens new window). So just styling QWidget with for example QWidget {background-color: black; color: white;} would mean everything has a black background color and a white foreground color.

TIP

The style.qss (opens new window) of qdarkstyle (opens new window) might also be a good reference for styles you can change.

Take a look at Style Sheet Reference (opens new window) for a reference of what styles are available.

If you want to inject styles into html preview to alter the way notes are previewed please look at notetomarkdownhtmlhook.

TIP

If you actually want to see how the dialogs look and what the names are you could download Qt Creator (opens new window) and open the *.ui files in it.

# Reloading the scripting engine

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Reloads the scripting engine
 */
void ScriptingService::reloadScriptingEngine();
1
2
3
4

# Voorbeeld

// reload the scripting engine
script.reloadScriptingEngine();
1
2

# Fetching a note by its file name

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Fetches a note by its file name
 *
 * @param fileName string the file name of the note (mandatory)
 * @param noteSubFolderId integer id of the note subfolder
 * @return NoteApi*
 */
NoteApi* ScriptingService::fetchNoteByFileName(QString fileName,
                        int noteSubFolderId);
1
2
3
4
5
6
7
8
9

# Voorbeeld

// fetch note by file name
script.fetchNoteByFileName("my note.md");
1
2

# Fetching a note by its id

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Fetches a note by its id
 *
 * @param id int the id of the note
 * @return NoteApi*
 */
NoteApi* ScriptingService::fetchNoteById(int id);
1
2
3
4
5
6
7

# Voorbeeld

// fetch note by id
script.fetchNoteById(243);
1
2

You may want to take a look at the example export-notes-as-one-html.qml (opens new window).

# Checking if a note exists by its file name

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Checks if a note file exists by its file name
 *
 * @param fileName string the file name of the note (mandatory)
 * @param ignoreNoteId integer id of a note to ignore in the check
 * @param noteSubFolderId integer id of the note subfolder
 * @return bool
 */
bool ScriptingService::noteExistsByFileName(QString fileName,
                      int ignoreNoteId,
                      int noteSubFolderId);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

# Voorbeeld

// check if note exists, but ignore the id of "note"
script.noteExistsByFileName("my note.md", note.id);
1
2

You may want to take a look at the example use-tag-names-in-filename.qml (opens new window).

# Copying text into the clipboard

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Copies text into the clipboard as plain text or html mime data
 *
 * @param text string text to put into the clipboard
 * @param asHtml bool if true the text will be set as html mime data
 */
void ScriptingService::setClipboardText(QString text, bool asHtml);
1
2
3
4
5
6
7

# Voorbeeld

// copy text to the clipboard
script.setClipboardText("text to copy");
1
2

You may want to take a look at the example selected-markdown-to-bbcode.qml (opens new window).

# Jumping to a note

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Sets the current note if the note is visible in the note list
 *
 * @param note NoteApi note to jump to
 */
void ScriptingService::setCurrentNote(NoteApi *note);
1
2
3
4
5
6

# Voorbeeld

// jump to the note
script.setCurrentNote(note);
1
2

You may want to take a look at the example journal-entry.qml (opens new window).

# Jumping to a note subfolder

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Jumps to a note subfolder
 *
 * @param noteSubFolderPath {QString} path of the subfolder, relative to the note folder
 * @param separator {QString} separator between parts of the path, default "/"
 * @return true if jump was successful
 */
bool ScriptingService::jumpToNoteSubFolder(const QString &noteSubFolderPath,
                      QString separator);
1
2
3
4
5
6
7
8
9

# Voorbeeld

// jump to the note subfolder "a sub folder"
script.jumpToNoteSubFolder("a sub folder");

// jump to the note subfolder "sub" inside of "a sub folder"
script.jumpToNoteSubFolder("a sub folder/sub");
1
2
3
4
5

TIP

You can create a new note subfolder in the current subfolder by calling mainWindow.createNewNoteSubFolder.

# Showing an information message box

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Shows an information message box
 *
 * @param text
 * @param title (optional)
 */
void ScriptingService::informationMessageBox(QString text, QString title);
1
2
3
4
5
6
7

# Voorbeeld

// show a information message box
script.informationMessageBox("The text I want to show", "Some optional title");
1
2

# Showing a question message box

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Shows a question message box
 *
 * For information about buttons see:
 * https://doc.qt.io/qt-5/qmessagebox.html#StandardButton-enum
 *
 * @param text
 * @param title (optional)
 * @param buttons buttons that should be shown (optional)
 * @param defaultButton default button that will be selected (optional)
 * @return id of pressed button
 */
int ScriptingService::questionMessageBox(
    QString text, QString title, int buttons, int defaultButton);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

# Voorbeeld

// show a question message box with an apply and a help button
// see: https://doc.qt.io/qt-5/qmessagebox.html#StandardButton-enum
var result = script.questionMessageBox(
  "The text I want to show", "Some optional title", 0x01000000|0x02000000, 0x02000000);
script.log(result);
1
2
3
4
5

For information about buttons see StandardButton (opens new window).

You may also want to take a look at the example input-dialogs.qml (opens new window).

# Showing an open file dialog

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Shows an open file dialog
 *
 * @param caption (optional)
 * @param dir (optional)
 * @param filter (optional)
 * @return QString
 */
QString ScriptingService::getOpenFileName(QString caption, QString dir,
                      QString filter);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

# Voorbeeld

// show an open file dialog
var fileName = script.getOpenFileName("Please select an image", "/home/user/images", "Images (*.png *.xpm *.jpg)");
1
2

# Showing a save file dialog

# Method call and parameters

/**
 * Shows a save file dialog
 *
 * @param caption (optional)
 * @param dir (optional)
 * @param filter (optional)
 * @return QString
 */
QString ScriptingService::getSaveFileName(QString caption, QString dir,
                      QString filter);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

# Voorbeeld

// show a save file dialog
var fileName = script.getSaveFileName("Please select HTML file to save", "output.html", "HTML (*.html)");
1
2

You may want to take a look at the example export-notes-as-one-html.qml (opens new window).

# Registering script settings variables

You need to define your settings variables as properties in your script and register them in a property named settingsVariables.

The user can then set these properties in the script settings.

# Example

// you have to define your registered variables so you can access them later
property string myString;
property bool myBoolean;
property string myText;
property int myInt;
property string myFile;
property string mySelection;

// register your settings variables so the user can set them in the script settings
// use this property if you don't need
//
// unfortunately there is no QVariantHash in Qt, we only can use
// QVariantMap (that has no arbitrary ordering) or QVariantList (which at
// least can be ordered arbitrarily)
property variant settingsVariables: [
  {
    "identifier": "myString",
    "name": "I am a line edit",
    "description": "Please enter a valid string:",
    "type": "string",
    "default": "My default value",
  },
  {
    "identifier": "myBoolean",
    "name": "I am a checkbox",
    "description": "Some description",
    "text": "Check this checkbox",
    "type": "boolean",
    "default": true,
  },
  {
    "identifier": "myText",
    "name": "I am textbox",
    "description": "Please enter your text:",
    "type": "text",
    "default": "This can be a really long text\nwith multiple lines.",
  },
  {
    "identifier": "myInt",
    "name": "I am a number selector",
    "description": "Please enter a number:",
    "type": "integer",
    "default": 42,
  },
  {
    "identifier": "myFile",
    "name": "I am a file selector",
    "description": "Please select the file:",
    "type": "file",
    "default": "pandoc",
  },
  {
    "identifier": "mySelection",
    "name": "I am an item selector",
    "description": "Please select an item:",
    "type": "selection",
    "default": "option2",
    "items": {"option1": "Text for option 1", "option2": "Text for option 2", "option3": "Text for option 3"},
  }
];
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

In addition you can override the settingsVariables with a special function registerSettingsVariables() like this:

# Voorbeeld

/**
 * Registers the settings variables again
 *
 * Use this method if you want to use code to override your variables, like setting
 * default values depended on the operating system.
 */
function registerSettingsVariables() {
  if (script.platformIsWindows()) {
    // override the myFile default value
    settingsVariables[3].default = "pandoc.exe"
  }
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

You may also want to take a look at the example variables.qml (opens new window).

# Storing and loading persistent variables

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Stores a persistent variable
 * These variables are accessible globally over all scripts
 * Please use a meaningful prefix in your key like "PersistentVariablesTest/myVar"
 *
 * @param key {QString}
 * @param value {QVariant}
 */
void ScriptingService::setPersistentVariable(const QString &key,
                        const QVariant &value);

/**
 * Loads a persistent variable
 * These variables are accessible globally over all scripts
 *
 * @param key {QString}
 * @param defaultValue {QVariant} return value if the setting doesn't exist (optional)
 * @return
 */
QVariant ScriptingService::getPersistentVariable(const QString &key,
                          const QVariant &defaultValue);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

# Voorbeeld

// store persistent variable
script.setPersistentVariable("PersistentVariablesTest/myVar", result);

// load and log persistent variable
script.log(script.getPersistentVariable("PersistentVariablesTest/myVar", "nothing here yet"));
1
2
3
4
5

Please make sure to use a meaningful prefix in your key like PersistentVariablesTest/myVar because the variables are accessible from all scripts.

You may also want to take a look at the example persistent-variables.qml (opens new window).

# Loading application settings variables

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Loads an application settings variable
 *
 * @param key {QString}
 * @param defaultValue {QVariant} return value if the setting doesn't exist (optional)
 * @return
 */
QVariant ScriptingService::getApplicationSettingsVariable(const QString &key,
                              const QVariant &defaultValue);
1
2
3
4
5
6
7
8
9

# Voorbeeld

// load and log an application settings variable
script.log(script.getApplicationSettingsVariable("gitExecutablePath"));
1
2

Keep in mind that settings actually can be empty, you have to take care about that yourself. defaultValue is only used if the setting doesn't exist at all.

# Creating a cache directory

You can cache files at the default cache location of your system.

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Returns a cache directory for a script
 *
 * @param {QString} subDir the subfolder to create and use
 * @return {QString} the cache dir path
 */
QString ScriptingService::cacheDir(const QString &subDir) const;
1
2
3
4
5
6
7

# Voorbeeld

// create the cache directory for my-script-id
var cacheDirForScript = script.cacheDir("my-script-id");
1
2

# Clearing a cache directory

You can clear the cache files of your script by passing its name to clearCacheDir().

# Method call and parameters

/**
 * Clears the cache directory for a script
 *
 * @param {QString} subDir the subfolder to clear
 * @return {bool} true on success
 */
bool ScriptingService::clearCacheDir(const QString &subDir) const;
1
2
3
4
5
6
7

# Example

// clear cache directory of my-script-id 
script.clearCacheDir("my-script-id");
1
2

# Reading the path to the directory of your script

If you need to get the path to the directory where your script is placed to for example load other files you have to register a property string scriptDirPath;. This property will be set with the path to the script's directory.

# Voorbeeld

import QtQml 2.0
import QOwnNotesTypes 1.0

Script {
  // the path to the script's directory will be set here
  property string scriptDirPath;

  function init() {
    script.log(scriptDirPath);
  }
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

# Converting path separators to native ones

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Returns path with the '/' separators converted to separators that are
 * appropriate for the underlying operating system.
 *
 * On Windows, toNativeDirSeparators("c:/winnt/system32") returns
 * "c:\winnt\system32".
 *
 * @param path
 * @return
 */
QString ScriptingService::toNativeDirSeparators(QString path);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

# Voorbeeld

// will return "c:\winnt\system32" on Windows
script.log(script.toNativeDirSeparators("c:/winnt/system32"));
1
2

# Converting path separators from native ones

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Returns path using '/' as file separator.
 * On Windows, for instance, fromNativeDirSeparators("c:\\winnt\\system32")
 * returns "c:/winnt/system32".
 *
 * @param path
 * @return
 */
QString ScriptingService::fromNativeDirSeparators(QString path);
1
2
3
4
5
6
7
8
9

# Voorbeeld

// will return "c:/winnt/system32" on Windows
script.log(script.fromNativeDirSeparators("c:\\winnt\\system32"));
1
2

# Getting the native directory separator

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Returns the native directory separator "/" or "\" on Windows
 *
 * @return
 */
QString ScriptingService::dirSeparator();
1
2
3
4
5
6

# Voorbeeld

// will return "\" on Windows
script.log(script.dirSeparator());
1
2

# Getting a list of the paths of all selected notes

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Returns a list of the paths of all selected notes
 *
 * @return {QStringList} list of selected note paths
 */
QStringList ScriptingService::selectedNotesPaths();
1
2
3
4
5
6

# Voorbeeld

// returns a list of the paths of all selected notes
script.log(script.selectedNotesPaths());
1
2

You may want to take a look at the example external-note-diff.qml (opens new window).

# Getting a list of the ids of all selected notes

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Returns a list of the ids of all selected notes
 *
 * @return {QList<int>} list of selected note ids
 */
QList<int> ScriptingService::selectedNotesIds();
1
2
3
4
5
6

# Voorbeeld

// returns a list of the ids of all selected notes
script.log(script.selectedNotesIds());
1
2

You may want to take a look at the example export-notes-as-one-html.qml (opens new window).

# Triggering a menu action

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Triggers a menu action
 *
 * @param objectName {QString} object name of the action to trigger
 * @param checked {QString} only trigger the action if checked-state is
 *             different than this parameter (optional, can be 0 or 1)
 */
void ScriptingService::triggerMenuAction(QString objectName, QString checked);
1
2
3
4
5
6
7
8

# Voorbeeld

// toggle the read-only mode
script.triggerMenuAction("actionAllow_note_editing");

// disable the read-only mode
script.triggerMenuAction("actionAllow_note_editing", 1);
1
2
3
4
5

You may want to take a look at the example disable-readonly-mode.qml (opens new window).

TIP

You can get the object names of the menu action from mainwindow.ui (opens new window). Just search for the English menu title. Note that these texts can change over time.

# Opening an input dialog with a select box

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Opens an input dialog with a select box
 *
 * @param title {QString} title of the dialog
 * @param label {QString} label text of the dialog
 * @param items {QStringList} list of items to select
 * @param current {int} index of the item that should be selected (default: 0)
 * @param editable {bool} if true the text in the dialog can be edited (default: false)
 * @return {QString} text of the selected item
 */
QString ScriptingService::inputDialogGetItem(
    const QString &title, const QString &label, const QStringList &items,
    int current, bool editable);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

# Voorbeeld

var result = script.inputDialogGetItem(
  "combo box", "Please select an item", ["Item 1", "Item 2", "Item 3"]);
script.log(result);
1
2
3

You may want to take a look at the example input-dialogs.qml (opens new window).

# Opening an input dialog with a line edit

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Opens an input dialog with a line edit
 *
 * @param title {QString} title of the dialog
 * @param label {QString} label text of the dialog
 * @param text {QString} text in the dialog (optional)
 * @return
 */
QString ScriptingService::inputDialogGetText(
    const QString &title, const QString &label, const QString &text);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

# Voorbeeld

var result = script.inputDialogGetText(
  "line edit", "Please enter a name", "current text");
script.log(result);
1
2
3

# Checking if a file exists

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Check if a file exists
 * @param filePath
 * @return
 */
bool ScriptingService::fileExists(QString &filePath);
1
2
3
4
5
6

# Voorbeeld

var result = script.fileExists(filePath);
script.log(result);
1
2

# Reading text from a file

# Methodeaanroep en parameters

/**
 * Read text from a file
 *
 * @param filePath {QString} path of the file to load
 * @param codec {QString} file encoding (default: UTF-8)
 * @return the file data or null if the file does not exist
 */
QString ScriptingService::readFromFile(const QString &filePath, const QString &codec)
1
2
3
4
5
6
7
8

# Voorbeeld

if(script.fileExists(filePath)){
  var data = script.readFromFile(filePath);
  script.log(data);
}
1
2
3
4

# Writing text to a file

# Method call and parameters

/**
 * Writes a text to a file
 *
 * @param filePath {QString}
 * @param data {QString}
 * @param createParentDirs {bool} optional (default: false)
 * @return
 */
bool ScriptingService::writeToFile(const QString &filePath, const QString &data, bool createParentDirs);
1
2
3
4
5
6
7
8
9

# Example

var result = script.writeToFile(filePath, html);
script.log(result);
1
2

You may want to take a look at the example export-notes-as-one-html.qml (opens new window).

# Working with websockets

You can remote control QOwnNotes by using WebSocketServer.

Please take a look at the example websocket-server.qml (opens new window). You can test the socket server by connecting to it on Websocket test (opens new window).

You can also listen to sockets with WebSocket. Please take look at the example websocket-client.qml (opens new window).

Keep in mind that you need to have Qt's QML websocket library installed to use this. For example under Ubuntu Linux you can install qml-module-qtwebsockets.