# Opdrachtregelinterfaceparameters

U kunt deze parameters gebruiken op de opdrachtregelinterface:

Parameter Beschrijving
--help Toont het helpscherm
--portable Start de applicatie in draagbare modus
--clear-settings Wist de instellingen en start de applicatie
--dump-settings Print een dump van de instellingen en andere informatie over de applicatie en omgeving in GitHub Markdown en sluit de applicatie af
--session <name> Voert de applicatie uit in een andere context voor instellingen en interne bestanden
--allow-multiple-instances Maakt het mogelijk om meerdere exemplaren van QOwnNotes te starten, zelfs als dit niet is toegestaan in de instellingen

TIP

Als u problemen ondervindt bij het installeren van QOwnNotes, wilt u misschien de toepassing starten met nieuwe instellingen zonder uw huidige instellingen te verliezen door de parameter --session te gebruiken.

QOwnNotes --session test
1

U kunt de toepassing op de opdrachtregelinterface op verschillende besturingssystemen op verschillende manieren uitvoeren:

Besturingssysteem Opdracht
Linux QOwnNotes (of qownnotes indien geïnstalleerd als module)
macOS /Applications/QOwnNotes.app/Contents/MacOS/QOwnNotes
Windows QOwnNotes.exe