# Időformátumok:

Használhatja saját időformátumát, amikor az aktuális időt beszúrja egy jegyzetbe.

You can use this page to build a personal default time format. You can enter that string at Note > Settings > Editor > Insert current time.

# Kifejezések a dátumra

Kifejezés Kibocsátás
d a nap számként vezető nulla nélkül (1-től 31-ig)
dd a nap számként vezető nullával (01-től 31-ig)
ddd a rövidített lokalizált nap neve (pl. H - V).
dddd a hosszú lokalizált nap neve (pl. hétfő és vasárnap).
M a hónap számként vezető nulla nélkül (1-12)
MM a hónap számként vezető nullával (01–12)
MMM a rövidített honosított havi név (pl. Jan - Dec).
MMMM a hosszú lokalizált hónapnév (pl. január és december).
yy az év kétjegyű számként (00-99)
yyyy az év négyjegyű számként

# Kifejezések az időre

Kifejezés Kibocsátás
h az óra vezető nulla nélkül (0 to 23 or 1 to 12 if AM/PM display)
hh az óra vezető nullával (00 to 23 or 01 to 12 if AM/PM display)
H az óra vezető nulla nélkül (0 to 23, even with AM/PM display)
HH az óra vezető nullával (00–23, még AM / PM kijelző esetén is)
m a perc vezető nulla nélkül (0–59)
mm a perc vezető nullával (00–59)
s a második vezető nulla nélkül (0–59)
ss a másodperc vezető nullával (00–59)
z ezredmásodpercek vezető nullák nélkül (0 és 999 között)
zzz ezredmásodpercek vezető nullákkal (000–999)
AP or A AM / PM kijelző használata. Az A/ AP helyére AM vagy PM lép.
ap vagy a am / pm kijelző használata. Az a / ap helyébe am vagy pm lép.
t az időzóna (például CEST)

# Példa formátumú karakterláncokra

Formátum Eredmény
dd.MM.yyyy hh:mm 21.05.2001 14:13
dd.MM.yyyy 21.05.2001
ddd MMMM d yy Tue May 21 01
hh:mm:ss.zzz 14:13:09.042
h:m:s ap 2:13:9 pm

Info

Take a look at the Qt documentation (opens new window) for more information about time formats.

TIP

If you need to make more complex operations to output the current time please consider creating a custom action.