# Időformátumok:

Használhatja saját időformátumát, amikor az aktuális időt beszúrja egy jegyzetbe.

# Kifejezések a dátumra

Kifejezés Kibocsátás
d a nap számként vezető nulla nélkül (1-től 31-ig)
dd a nap számként vezető nullával (01-től 31-ig)
ddd a rövidített lokalizált nap neve (pl. H - V).
dddd a hosszú lokalizált nap neve (pl. hétfő és vasárnap).
M a hónap számként vezető nulla nélkül (1-12)
MM a hónap számként vezető nullával (01–12)
MMM a rövidített honosított havi név (pl. Jan - Dec).
MMMM a hosszú lokalizált hónapnév (pl. január és december).
yy az év kétjegyű számként (00-99)
yyyy az év négyjegyű számként

# Kifejezések az időre

Kifejezés Kibocsátás
h az óra vezető nulla nélkül (0 to 23 or 1 to 12 if AM/PM display)
hh az óra vezető nullával (00 to 23 or 01 to 12 if AM/PM display)
H az óra vezető nulla nélkül (0 to 23, even with AM/PM display)
HH az óra vezető nullával (00–23, még AM / PM kijelző esetén is)
m a perc vezető nulla nélkül (0–59)
mm a perc vezető nullával (00–59)
s a második vezető nulla nélkül (0–59)
ss a másodperc vezető nullával (00–59)
z ezredmásodpercek vezető nullák nélkül (0 és 999 között)
zzz ezredmásodpercek vezető nullákkal (000–999)
AP or A AM / PM kijelző használata. Az A/ AP helyére AM vagy PM lép.
ap vagy a am / pm kijelző használata. Az a / ap helyébe am vagy pm lép.
t az időzóna (például CEST)

# Példa formátumú karakterláncokra

Formátum Eredmény
dd.MM.yyyy hh:mm 21.05.2001 14:13
dd.MM.yyyy 21.05.2001
ddd MMMM d yy Tue May 21 01
hh:mm:ss.zzz 14:13:09.042
h:m:s ap 2:13:9 pm

Info

Tekintse meg a Qt dokumentációt (opens new window) az időformátumokról.

TIP

Ha bonyolultabb műveleteket kell végrehajtania az aktuális idő kimenetéhez, fontolja meg egy egyéni művelet létrehozását.