# Tijdnotatie

U kunt uw eigen tijdnotatie gebruiken wanneer u de huidige tijd in een notitie invoegt.

U kunt deze pagina gebruiken om een persoonlijke standaard tijdnotatie aan te maken. U kunt de tekenreeks invoeren bij Note > Instellingen > Editor > Huidige tijd invoegen.

# Uitdrukkingen voor de datum

Uitdrukking Uitvoer
d de dag als getal zonder voorloopnul (1 tot 31)
dd de dag als nummer met voorloopnul (01 tot 31)
ddd de afgekorte gelokaliseerde dagnaam (bijv.matotzo).
dddd de lange gelokaliseerde dagnaam (bijv. maandag tot zondag).
M de maand als getal zonder voorloopnul (1-12)
MM de maand als getal met voorloopnul (01-12)
MMM de afgekorte gelokaliseerde maandnaam (bijv. jan tot dec).
MMMM de lange gelokaliseerde maandnaam (bijv. januaritotdecember).
yy het jaar als tweecijferig nummer (00-99)
yyyy het jaar als viercijferig getal

# Uitdrukkingen voor tijd

Uitdrukking Uitvoer
h het uur zonder voorloopnul (0 tot 23 of 1 tot 12 bij AM / PM-weergave)
hh het uur met een voorloopnul (00 tot 23 of 01 tot 12 als AM / PM-weergave)
H het uur zonder voorloopnul (0 tot 23, zelfs met AM / PM-weergave)
HH het uur met een voorloopnul (00 tot 23, zelfs met AM / PM-weergave)
m de minuut zonder voorloopnul (0 tot 59)
mm de minuut met een voorloopnul (00 tot 59)
s de tweede zonder voorloopnul (0 tot 59)
ss de tweede met een voorloopnul (00 tot 59)
z de milliseconden zonder voorloopnullen (0 tot 999)
zzz de milliseconden met voorloopnullen (000 tot 999)
AP of A gebruik AM / PM-weergave. A/ AP wordt vervangen door AM of PM.
ap of a gebruik de am/ pm-weergave. a/ ap wordt vervangen door am of pm.
t de tijdzone (bijvoorbeeld CEST)

# Voorbeeld opmaakstrings

Indeling Resultaat
dd.MM.yyyy hh:mm 21.05.2001 14:13
dd.MM.yyyy 21.05.2001
ddd MMMM d yy Tue May 21 01
hh:mm:ss.zzz 14:13:09.042
h:m:s ap 2:13:9 pm

Info

Bestudeer de Qt-documentatie (opens new window) voor meer informatie over tijdopmaak.

TIP

Als u complexere bewerkingen moet uitvoeren om de huidige tijd uit te voeren overweeg dan een aangepaste actie aan te maken.