# Formaty czasu

Przy dodawaniu aktualnego czasu do notatki możesz użyć własnego formatu czasu.

You can use this page to build a personal default time format. You can enter that string at Note > Settings > Editor > Insert current time.

# Wyrażenia dla daty

Wyrażenie Produkt wyjściowy
d dzień w formie numeru bez zera na początku (1–31)
dd dzień w formie numeru z zerem na początku (01–31)
ddd skrócona nazwa dnia tygodnia odpowiednia dla regionu (np. pon.niedz.)
dddd pełna nazwa dnia tygodnia odpowiednia dla regionu (np. poniedziałekniedziela)
M miesiąc w formie numeru bez zera na początku (1–12)
MM miesiąc w formie numeru z zerem na początku (01–12)
MMM skrócona nazwa miesiąca odpowiednia dla regionu (np. sty.gru.)
MMMM pełna nazwa miesiąca odpowiednia dla regionu (np. styczeńgrudzień)
yy rok w formie numeru złożonego z dwóch cyfr (00–99)
yyyy rok w formie numeru złożonego z czterech cyfr

# Wyrażenia dla czasu

Wyrażenie Produkt wyjściowy
h godzina bez zera na początku (0–23 lub 1–12 w zegarze 12-godzinnym)
hh godzina z zerem na początku (00–23 lub 01–12 w zegarze 12-godzinnym)
H godzina bez zera na początku (0–23, także w zegarze 12-godzinnym)
HH godzina z zerem na początku (00–23, także w zegarze 12-godzinnym)
m minuty bez zera na początku (0–59)
mm minuty z zerem na początku (00–59)
s sekundy bez zera na początku (0–59)
ss sekundy z zerem na początku (00–59)
z milisekundy bez zer na początku (0–999)
zzz milisekundy z zerami na początku (000–999)
AP lub A wyświetlanie informacji AM/PM w zegarze 12-godzinnym; A/AP zastąpi wartość AM lub PM
ap lub a wyświetlanie informacji am/pm w zegarze 12-godzinnym; a/ap zastąpi wartość am lub pm
t strefa czasowa (np. CEST)

# Przykładowe ciągi formatu

Format Rezultat
dd.MM.yyyy hh:mm 21.05.2001 14:13
dd.MM.yyyy 21.05.2001
ddd MMMM d yy wt. maj 21 01
hh:mm:ss.zzz 14:13:09.042
h:m:s ap 2:13:9 pm

Info

Take a look at the Qt documentation (opens new window) for more information about time formats.

TIP

If you need to make more complex operations to output the current time please consider creating a custom action.