# Telepítés a Debian Linux rendszerre

# Debian 11.0

Futtassa a következő shell parancsokat, hogy megbízhasson az adattárban.

SIGNED_BY='/etc/apt/keyrings/qownnotes.gpg'
sudo mkdir -p "$(dirname "${SIGNED_BY}")"
curl --silent --show-error --location http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Debian_11/Release.key | gpg --dearmor | sudo tee "${SIGNED_BY}" > /dev/null
sudo chmod u=rw,go=r "${SIGNED_BY}"
1
2
3
4

Futtassa a következő shell parancsokat az adattár hozzáadásához és a QOwnNotes telepítéséhez onnan.

SIGNED_BY='/etc/apt/keyrings/qownnotes.gpg'
ARCHITECTURE="$(dpkg --print-architecture)"
echo "deb [arch=${ARCHITECTURE} signed-by=${SIGNED_BY}] http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Debian_11/ /" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/qownnotes.list > /dev/null
sudo apt update
sudo apt install qownnotes
1
2
3
4
5

TIP

Ha ezt az adattárat más Debian Linux verziókhoz használja, ellenőrizze, hogy Qt telepítve van-e legalább az 5.11 verzió-ja.

Közvetlen letöltés (opens new window)

# Debian 10.0

Futtassa a következő shell parancsokat, hogy megbízhasson az adattárban.

wget http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Debian_10/Release.key -O - | sudo apt-key add -
1

Futtassa a következő shell parancsokat az adattár hozzáadásához és a QOwnNotes telepítéséhez onnan.

sudo bash -c "echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Debian_10/ /' >> /etc/apt/sources.list.d/qownnotes.list"
sudo apt-get update
sudo apt-get install qownnotes
1
2
3

TIP

Ha ezt az adattárat más Debian Linux verziókhoz használja, ellenőrizze, hogy Qt telepítve van-e legalább az 5.8 verzió-ja.

Közvetlen letöltés (opens new window)

# Debian 9.0

Futtassa a következő shell parancsokat, hogy megbízhasson az adattárban.

wget http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Debian_9.0/Release.key -O - | sudo apt-key add -
1

Futtassa a következő shell parancsokat az adattár hozzáadásához és a QOwnNotes telepítéséhez onnan.

sudo bash -c "echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Debian_9.0/ /' >> /etc/apt/sources.list.d/qownnotes.list"
sudo apt-get update
sudo apt-get install qownnotes
1
2
3

TIP

Ha ezt az adattárat más Debian Linux verziókhoz használja, győződjön meg arról, hogy Qt telepítve van-e legalább az 5.5 verzióra.

Közvetlen letöltés (opens new window)