# چطور می توانم پنل پیش نمایش را دقیقاً بدون پنل ویرایش یادداشت نشان دهم؟

می‌توانید این کار را با خاتمه دادن این نکته انجام دهید که ** پنل ویرایش یادداشت ** در ** تنظیمات پنل ** ** ابزارک مرکزی ** است.

سپس به بهترین شکل فقط پیش نمایش یک فضای کاری جدید را با کلیک بر روی ** پنجره / فضای کاری / افزودن فضای کاری جدید ** در منوی اصلی ایجاد نمایید. شما قادر خواهید بود بین طرح بندی پنل های مختلف جابجا شوید.

Afterward you can turn off the note edit panel in the Window / Panels menu.

به خاطر داشته باشید که می توانید همه پنل ها را همانگونه که دوست دارید با کلیک کردن روی پنجره / گشودن پنل ها در منوی اصلی جابجا کنید. همچنین به تناسب نیازتان می توانید اندازه همه پنل ها را تغییر دهید.

از سوی دیگر می‌توانید در تنظیمات طرح بندی به طرح بندی فقط پیش نمایش جابجا شوید.