hero

QOwnNotes

یادداشت مارک داون پرونده با متن ساده و به صورت متن باز و رایگان که به انضمام نکست کلود یا اون کلود بکار می رود

شروع سریع⬅

یادداشت های خود را داشته باشید

تمام یادداشت ها به صورت پرونده های مارک داون با متن ساده در کامپیوتر شما و نه به صورت "وابستگی به فروشنده" ذخیره سازی می شوند

پشتیبانی ابری اختصاصی

به منظور کار آنلاین با یادداشت هایتان یا همگام سازی آنها بین ابزارها، از نکست کلود، اون کلود یا سایر خدمات استفاده کنید

سفارشی سازی

با توجه به کاملاً قابل سفارشی سازی و قابل اسکریپت نویسی بودن، می توانید نحوه کار خود با یادداشت هایتان را تحت کنترل داشته باشید