# حامیان مالی

  • سپاس فراوان از شما برای JetBrains (opens new window) از بابت لایسنس رایگان برای محصولات توسعه آنها