# Installatie op Fedora Linux

Er zijn QOwnNotes-repositories voor Fedora 28 and higher.

# A config-manager dnf beépülő modullal rendelkező rendszereken

Voer de volgende shell-opdrachten uit als root om de repository toe te voegen.

dnf config-manager --add-repo http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Fedora_\$releasever/

dnf makecache
dnf install qownnotes
1
2
3
4

TIP

Mogelijk moet u de repo-sleutel accepteren voordat u deze kunt downloaden.

Als je problemen hebt met het zelf importeren van de sleutel met:

rpm --import http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Fedora_36/repodata/repomd.xml.key
1

# Legacy installatiemethode

Gebruik deze methode als je Fedora-versie de config-manager dnf-plug-in niet ondersteunt, voer deze commando's uit als root.

Voer de volgende shell-opdrachten uit als root om de repository te vertrouwen.

rpm --import http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Fedora_36/repodata/repomd.xml.key
1

Voer de volgende shell-opdrachten uit als root om de repository toe te voegen en vanaf daar QOwnNotes te installeren.

cat > /etc/yum.repos.d/QOwnNotes.repo << EOL
[qownnotes]
name=OBS repo for QOwnNotes (Fedora \$releasever - \$basearch)
type=rpm-md
baseurl=http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Fedora_\$releasever/
gpgcheck=1
gpgkey=http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Fedora_\$releasever/repodata/repomd.xml.key
enabled=1
EOL

dnf clean expire-cache
dnf install qownnotes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Directe download (opens new window) (deze voorbeeldlink is voor Fedora 36)