# Installeer op Fedora Linux

Er zijn QOwnNotes-repositories voor Fedora 28 and higher.

Voer de volgende shell-opdrachten uit als root om de repository te vertrouwen.

su -
rpm --import http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Fedora_33/repodata/repomd.xml.key
1
2

Voer de volgende shell-opdrachten uit als root om de repository toe te voegen en vanaf daar QOwnNotes te installeren.

cat > /etc/yum.repos.d/QOwnNotes.repo << EOL
name=OBS repo for QOwnNotes (Fedora \$releasever - \$basearch)
type=rpm-md
baseurl=http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Fedora_\$releasever/
gpgcheck=1
gpgkey=http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Fedora_\$releasever/repodata/repomd.xml.key
enabled=1
EOL

dnf clean expire-cache
dnf install qownnotes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Direct Download (opens new window) (deze voorbeeldlink is voor Fedora 33)