# Installatie op Fedora Linux

Er zijn QOwnNotes-repositories voor Fedora 28 and higher.

TIP

QOwnNotes is beschikbaar in de Fedora repositories (opens new window). Die versie loopt in het algemeen een of twee patch-versies achter de masterrepository beschikbaar via de onderstaande instructies.

Voor de meeste gebruikers, voer gewoon dnf install qownnotes in in een terminalvenster. Als je de meest recente versie wenst, lees dan verder.

# Op systemen met config-manager dnf plugin

Voer de volgende shell-opdrachten uit als root om de repository toe te voegen.

dnf config-manager --add-repo http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Fedora_\$releasever/

dnf makecache
dnf install qownnotes
1
2
3
4

TIP

Mogelijk moet u de repo-sleutel accepteren voordat u deze kunt downloaden.

Als u problemen heeft, importeert u de sleutel handmatig met:

rpm --import http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Fedora_40/repodata/repomd.xml.key
1

Houd er rekening mee dat het gedeelte "Fedora_40" in de bovenstaande code uw gebruikte versie van Fedora moet weerspiegelen (d.w.z. "Fedora_39", "Fedora_38" enz.)

# Verouderde installatiemethode

Gebruik deze methode als je Fedora-versie de config-manager dnf-plug-in niet ondersteunt, voer deze commando's uit als root.

Voer de volgende shell-opdrachten uit als root om de repository te vertrouwen.

rpm --import http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Fedora_40/repodata/repomd.xml.key
1

Nogmaals: merk op dat het gedeelte "Fedora_40" in de bovenstaande code uw gebruikte versie van Fedora moet weerspiegelen (d.w.z. "Fedora_39", "Fedora_38" enz.)

Voer vervolgens de volgende shell-opdrachten uit als root om de repository toe te voegen en vanaf daar QOwnNotes te installeren.

cat > /etc/yum.repos.d/QOwnNotes.repo << EOL
[qownnotes]
name=OBS repo for QOwnNotes (Fedora \$releasever - \$basearch)
type=rpm-md
baseurl=http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Fedora_\$releasever/
gpgcheck=1
gpgkey=http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Fedora_\$releasever/repodata/repomd.xml.key
enabled=1
EOL

dnf clean expire-cache
dnf install qownnotes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Directe download (opens new window) (deze voorbeeldlink is voor Fedora 40)

# QOwnNotes versie-updating notities voor Fedora

# Problemen met GPG-keys?

Veranderingen in het cryptografische beleid van Fedora kunnen betekenen dat "oude" (verlopen) repositorysleutels niet automatisch uitgebreid zijn. Dit kan tot problemen leiden bij het updaten van QOwnNotes.

Detail: Als u een probleem heeft met ongeldige sleutels (d.w.z. GPG-fouten) zoalss certificaat is niet geldig en/of sleutel is niet geldig vanwege het verstrijken van de sleutel, moet deze opdracht op de terminal de verlopen sleutel verwijderen:

sudo rpm -e $(rpm -q --qf "%{NAME}-%{VERSION}-%{RELEASE}\t%{SUMMARY}\n" gpg-pubkey | grep pbek | cut -f1)
1

Gedetailleerde uitleg van de opdracht is beschikbaar op GitHub in een onderwerp (opens new window) gerelateerd aan dit exacte probleem.

Zodra de verlopen sleutel is verwijderd, moet u opnieuw importeren de ** huidige ** sleutel handmatig zoals beschreven in het begin van deze installatie-instructies.