# Markdown

Ez a Markdown-cheatsheet gyors leírása és bemutatása a QOwnNotes markdown szintaxisában.

# Fejlécek

Használja a fejléceket a szövegek strukturálásához.

# H1
## H2
### H3
#### H4
##### H5
###### H6
1
2
3
4
5
6

TIP

A Navigációs panel mutatja a címsorok felépítését.

Alternatív megoldásként H1 és H2 esetében aláhúzás-stílus stílus:

Alt-H1
======

Alt-H2
------
1
2
3
4
5

TIP

Alapértelmezés szerint a QOwnNotes létrehozza a jegyzet fájlnevét az 1 fejlécből (h1).

# Hangsúly

Kiemelés, más néven dőlt betű, *csillaggal*.

Erős hangsúly, más néven félkövér, **csillaggal**.
1
2
3

TIP

Használhatja a parancsikont Ctrl + B a félkövér szöveg készítéséhez, és a Ctrl + I dőlt betűséhez.

# Aláhúzás

Van egy opcionális beállítás is, amely lehetővé teszi az aláhúzás megjelenítését az Előnézet beállításai alatt.

_underline_
1

TIP

A szöveg aláhúzásához használhatja a parancsikont Ctrl + U.

# Kihúz

~~strike out~~
1

TIP

Használhatja az parancsikon Alt + Shift + S a szöveg törléséhez.

# Lists

A listák létrehozásának számos módja van.

1. Első rendezett listaelem
2. Egy másik elem
 * Rendezetlen allista.
1. A tényleges számok nem számítanak, csak az, hogy ez egy szám
 1. Rendezett allista (csak a szerkesztőben működik, az előnézetben nem)
4. És még egy elem.

* A rendezetlen lista csillagokat használhat
- Vagy mínuszok
+ Vagy pluszok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TIP

Ha megnyomja az Enter gombot a lista végén, akkor egy új listaelem jön létre.

# Linkek

A linkek létrehozásának többféle módja van.

[Inline stílusú link vagyok] (https://www.google.com)

[Inline stílusú link vagyok címmel] (https://www.google.com "Google kezdőlapja")

[Használhat számokat hivatkozási stílusú hivatkozások meghatározásához] [1]

Az URL-ek és a szögletes zárójelben lévő URL-ek automatikusan linkekké alakulnak az előnézetben. 
http://www.example.com or <http://www.example.com>

[1]: https://www.qownnotes.org
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TIP

Használhatja a parancsikont Ctrl + L hozzon létre linkeket weboldalakra vagy egyéb jegyzetekre.

A Ctrl + Shift + X használatával megjelenik egy párbeszédpanel, amely segít csatolni a mellékleteket a jegyzetbe.

Nyomja meg a Ctrl + szóköz billentyűt, miközben a kurzor a jegyzet szerkesztésében egy linken van, hogy kövesse a linket.

# Könyvjelzők

A QOwnNotes Web Companion böngészőbővítmény által használt könyvjelzők hivatkozásokat használnak a listákban.

- [Webpage name] (https://www.example.com) # tag1 # tag2 néhány leírás és címke
1

# Képek

A képek beágyazhatók a QOwnNotes programba. Megjelennek az előnézetben.

![alt text](media/my-image.jpg)
1

TIP

Használhatja a parancsikont Ctrl + Shift + I a kép beszúrásához egy jegyzetbe. A kép a vágólapon is lehet, a párbeszédpanel észleli és előnézetet mutat.

A vágólapról közvetlenül beilleszthet egy képet a jegyzetébe a Ctrl + Shift + V gombbal.

# Beépített kód és kódblokkok

A soron belüli `kód` rendelkezik `back-tics`-el.
1

TIP

Használhatja a parancsikont Ctrl + Shift + C a kiválasztott szöveges szövegen vagy közvetlenül a szöveg belsejében, hogy létrehozzon egy inline kódblokkot.

A kódblokkok vagy három hátsó pipával ellátott vonalakkal vannak elhatárolva, vagy négy szóközzel vannak behúzva.

# 4-Spaces kerítés

Tegyen négy szóközt a kód elé, hogy kódblokkként jelölje meg.

  s = "Kód szóközzel"
   nyomtatás s
1
2

# Backtick kerítés

Három backticket is használhat egy kódblokk létrehozásához.

```
A kód ide írandó
A kód ide írandó
```
1
2
3
4

TIP

Kódblokk létrehozásához használhatja a [shortcut] (./shortcuts.md) Ctrl + Shift + C elemeket több kijelölt szövegsoron vagy egy üres sorban.

# Backtick kerítés kódkiemeléssel

Van néhány szintaxis kiemelés a kódblokkokkal a QOwnNotes-ban.

"bash
# Kommentár vagyok
cd Notes
```
1
2
3
4

Currently supported languages (and code block identifiers) are:

 • BASh scripting, bash
 • C, c
 • C++, cpp
 • C++, cxx
 • C++, c++
 • C#, c#
 • CMake, cmake
 • C#, csharp
 • CSS, css
 • Go, go
 • HTML, html
 • INI, ini
 • Java, java
 • JavaScript, javascript
 • JavaScript, js
 • JSON, json
 • Makefile, make
 • PHP, php
 • Python, py
 • Python, python
 • QML, qml
 • Rust, rust
 • Shell scripting, sh
 • SQL, sql
 • TypeScript, ts
 • TypeScript, typescript
 • V, v
 • Vex, vex
 • XML, xml
 • YAML, yml
 • YAML, yaml

# Tables

Tables aren't part of the core Markdown spec, but the QOwnNotes preview supports them.

A kettőspontok használhatók az oszlopok igazítására.

| Tables    | Are      | Cool |
| ------------- |:-------------:| -----:|
| col 3 is   | right-aligned | $1600 |
| col 2 is   | centered   |  $12 |
| zebra stripes | are neat   |  $1 |

Legalább 3 kötőjelnek kell elválasztania az egyes fejléccellákat.

Használhatja az inline Markdown funkciót is.

| Markdown | Less | Pretty |
| --- | --- | --- |
| *Still* | `renders` | **nicely** |
| 1 | 2 | 3 |
~~~

::: tip
Nyomja meg az <kbd>Alt + Shift + T</kbd> billentyűkombinációt egy párbeszédpanel aktiválásához, amely segíthet táblázatok létrehozásában. Akár CSV fájlokat is importálhat abban a párbeszédpanelen.

Használja a <kbd>Ctrl + szóköz</kbd>t egy jelölési táblázatban az automatikus formázáshoz.
:::

## Idézetek

```markdown
> A blokk idézetek nagyon hasznosak az e-mailben a válaszszöveg utánzásához.
> Ez a sor ugyanannak az idézetnek a része.

Idézet szünet.

> Ez egy nagyon hosszú sor, amelyet még mindig megfelelően idézünk, amikor megtörik. Ó, fiú, írjunk tovább, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy ez elég hosszú ahhoz, hogy mindenkinek beburkolhasson. Ó, *beteheti* a **Markdown**-t egy blokk idézetbe. 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

TIP

Azt mondhatja a QOwnNotes-nak, hogy a Szerkesztő beállításai-ban jelölje ki teljesen a blokk idézeteket vagy csak a blokk idézet karaktert.

Használhatja a parancsikont Ctrl + Shift + B a szöveg blokk idézetként történő megjelölésére.

# Vízszintes vonal

Három módon lehet vízszintes szabályt kapni: kötőjel, csillag vagy aláhúzás.

Három vagy több ...

Kötőjelek

---

Csillagok

***

Aláhúzások

___
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

# Sortörések

 • Két új volnal szerez Önnek egy új bekezdést.
 • Egy új sor egy új sort kap ugyanabban a bekezdésben.
 • Sortörés bekezdés nélkül, két zárójelet kell használnia.
Itt egy sor, amellyel kezdhetjük.

Ezt a sort két új sor választja el a fentiektől, tehát *külön bekezdés* lesz.

Ez a sor egy külön bekezdést is elkezd, de ...
Ezt a sort csak két zárójel és egyetlen új sor választja el, tehát külön sor az *ugyanabban a bekezdésben*.
1
2
3
4
5
6

TIP

A szóközöket a szerkesztő alapértelmezés szerint kiemeli.

# Hozzászólások

A jegyzet nem jelenik meg az előnézetben.

[comment]: # (This comment will not appear in the preview)

<!-- HTML comments are also hidden -->
1
2
3

TIP

A jegyzetek vezető html megjegyzésblokkja az automatikus jegyzetfájl-generálás során sem kerül figyelembe.

# Checkbox lists

Létrehozhat egyszerű todo listákat jelölőnégyzet listákkal.

- [x] done
- [ ] todo
1
2

TIP

Az előnézetben bejelölheti / eltávolíthatja a jelölőnégyzeteket.

# Frontmatter

A QOwnNotes alkalmazásban frontmatterrel (pl. YAML) adhat további meta-információkat. nem jelenik meg az előnézetben, és nem zavarja az automatikus jegyzetfájlnév előállítását.

---
cím: Valami név
leírás: Néhány leírás
---

# A megjegyzés címsora itt kezdődik

Némi szöveg
1
2
3
4
5
6
7
8

Ennek a példafájlnak a neve Note headline starts here.md lenne.