# Notities importeren

# Evernote

Er is een Evernote-importdialoog welke u kunt bereiken in het menu Notitie / Importeren om * Enex* -bestanden te importeren.

Afbeeldingen, bijlagen, labels, basisopmaak en metagegevens worden ook geïmporteerd.

# Joplin

Er is een Joplin-importdialoog welke u kunt bereiken in het menu Notitie / Importeren.

# Google Keep

Download Keep-taken met Google Takeout

Archief uitpakken

Download keep_to_markdown.py naar map naast map met uitgepakte Keep-taken

python keep_to_markdown.py Keep out/

Vervang Keep door de map met notities in JSON-formaat. De out-map wordt aangemaakt als deze niet bestaat.

Van https://gitlab.com/-/snippets/2002921

# Tomboy

U kunt uw Tomboy-notities importeren met een script genaamd Trombone (opens new window).

U kunt python2 installeren om het script te laten werken. Het converteert uw Tomboy-notities naar een Evernote .enex -bestand die u vervolgens kunt importeren in QOwnNotes.

Voor iedereen die dit wil doen, zorg er eerst voor dat Python2 is geïnstalleerd en u zou ook python-is-python2 kunnen installeren (dit kan later verwijderd worden). Dit kan gemakkelijker/veiliger zijn in een chroot- of Docker-container, als u die mogelijkheid hebt (wordt hier later gedocumenteerd).

sudo apt install python2 python-is-python2
1

Download het trombone-bestand van GitHub, pak het uit en navigeer naar die map:

cd ~/Downloads/trombone-master

sudo make
sudo make install
1
2
3
4

cd vervolgens naar de map waar zich de tomboy-notities bevinden:

 cd ~/.local/share/tomboy/
1

Voer dan dit uit:

find ./ -type f -name '*.note' -print0 | xargs -0 trombone > EXPORT.enex
1

Treden er unicode-fouten op bij specifieke notities? Verwijder dan gewoon elke notitie en voer de conversie opnieuw uit totdat deze het bericht geeft Opslaan... . Dit levert een bestand met de naam EXPORT.enex dat vervolgens in QOwnNotes kan worden geïmporteerd.

Tijdens de import in QOwnNotes kunt u alle te importeren attributen uitschakelen, behalve misschien de aanmaak-/wijzigingsdatum, aangezien Tomboy die kenmerken niet ondersteunt.