# پارامترهای رابط خط فرمان

به منظور کنترل رفتار اپلیکیشن، می توانید این متغیرها را در رابط کاربری خط فرمان (CLI) استفاده کنید.

پارامتر شرح
--راهنمایی صفحه راهنمایی را نشان می دهد
--نسخه شماره نسخه نرم‌افزار را نمایش می‌دهد
--قابل حمل برنامه را در حالت قابل حمل اجرا می کند
--پاک کردن-تنظیمات تنظیمات را پاک کرده و برنامه را اجرا می کند
--نسخه برداری-از-تنظیمات روگرفتی از تنظیمات و سایر اطلاعات مربوط به برنامه و محیط را در مارک داون گیت هاب چاپ می کند و از برنامه خارج می شود
--دوره <name> برنامه را در یک زمینه متفاوت برای تنظیمات و پرونده های داخلی اجرا می کند
--پذیرفتن-نمونه های-متعدد به شروع نمونه های متعددی از QOwnNotes اجازه می دهد، حتی اگر در تنظیمات مجاز نباشند.
--عملیات <name> پس از اینکه برنامه شروع به کار کرد، یک منو اکشن را راه اندازی می کند (قسمت زیر را ملاحظه کنید).
--completion <shell> Generate shell completion code. Supports fish, bash.

TIP

اگر با نصب QOwnNotes به مشکل برخورد کردید، شاید بخواهید با استفاده از پارامتر --دوره برنامه را با تنظیمات جدید و بدون از دست دادن تنظیمات فعلی خود آغاز کنید.

QOwnNotes --تست دوره
1

شما می توانید برنامه را به صورتی متفاوت با رابط خط فرمان در سیستم عامل های مختلف اجرا کنید:

سیستم عامل فرمان
لینوکس QOwnNotes (یا qownnotes اگر به صورت اسنپ نصب شده باشد)
سیستم عامل مکینتاش /Applications/QOwnNotes.app/Contents/MacOS/QOwnNotes
ویندوز QOwnNotes.exe

TIP

To directly copy the settings dump to the clipboard to post in a GitHub issue (opens new window) you can use xclip or xsel on Linux, pbcopy on macOS and clip on Windows:

# Copy the settings dump to the clipboard with xclip on Linux
QOwnNotes --dump-settings | xclip -selection clipboard

# Copy the settings dump to the clipboard with xsel on Linux
QOwnNotes --dump-settings | xsel --clipboard

# Copy the settings dump to the clipboard with pbcopy on macOS
QOwnNotes --dump-settings | pbcopy

# Copy the settings dump to the clipboard with clip on Windows
QOwnNotes --dump-settings | clip
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

# پس از شروع به کار، منو اکشن ها را راه اندازی کنید

با پارامتر --action <name> می توانید پس از شروع به کار برنامه منو اکشن ها را راه اندازی کنید.

برای مثال، برای باز کردن کادر گفتگوی لیست انجام دادنی پس از شروع به کار از این کد استفاده کنید:

QOwnNotes --action actionShow_Todo_List
1

TIP

You can get the object names of the menu action from mainwindow.ui (opens new window). تنها عنوان منوی انگلیسی را جستجو کنید. توجه داشته باشید که این متن ها با گذشت زمان می توانند تغییر کنند.

به منظور راه اندازی عملیات اسکریپت نویسی، از customAction_ و پس از آن از شناساگر عملیات سفارشی استفاده کنید. شناساگر عملیات سفارشی نخستین پارامتر درخواست script.registerCustomAction در اسکریپت است.

برای مثال، به منظور اجرای عملیات سفارشی myAction، QOwnNotes را به طریقی نظیر این راه اندازی کنید:

QOwnNotes --action customAction_myAction
1

TIP

درصورتی که QOwnNotes را برای بار دوم با پارامتر عملیاتی اجرا کرده و تنها یک طرح برنامه را مجاز نموده باشید، عملیات منو در طرح نخست اعمال خواهد شد.