# پارامترهای رابط خط فرمان

شما می توانید از این پارامترها در رابط خط فرمان استفاده کنید:

پارامتر شرح
--راهنمایی صفحه راهنمایی را نشان می دهد
--قابل حمل برنامه را در حالت قابل حمل اجرا می کند
--پاک کردن تنظیمات تنظیمات را پاک کرده و برنامه را اجرا می کند
--نسخه برداری از تنظیمات روگرفتی از تنظیمات و سایر اطلاعات مربوط به برنامه و محیط را در مارک داون گیت هاب چاپ می کند و از برنامه خارج می شود
--دوره <name> برنامه را در یک زمینه متفاوت برای تنظیمات و پرونده های داخلی اجرا می کند
--پذیرفتن-نمونه های-متعدد به شروع نمونه های متعددی از QOwnNotes اجازه می دهد، حتی اگر در تنظیمات مجاز نباشند.

TIP

اگر با نصب QOwnNotes به مشکل برخورد کردید، شاید بخواهید با استفاده از پارامتر --دوره برنامه را با تنظیمات جدید و بدون از دست دادن تنظیمات فعلی خود آغاز کنید.

QOwnNotes --تست دوره
1

شما می توانید برنامه را به صورتی متفاوت با رابط خط فرمان در سیستم عامل های مختلف اجرا کنید:

سیستم عامل فرمان
لینوکس QOwnNotes (یا qownnotes اگر به صورت اسنپ نصب شده باشد)
سیستم عامل مکینتاش /Applications/QOwnNotes.app/Contents/MacOS/QOwnNotes
ویندوز QOwnNotes.exe