# Zainstaluj na CentOS Linux

Istnieją pakiety stworzone przez społeczność dla CentOS 7 and 8 by Jörg Woll at QOwnNotes packages for x86_64 for el7 (opens new window), QOwnNotes packages for ARM for el7 (opens new window) i QOwnNotes packages for x86_64 for el8 (opens new window).

Wielkie podziękowania dla Jörga!