# Zainstaluj na openSUSE Linux

# W każdej wersji openSUSE

Możesz zainstalować QOwnNotes za pomocą narzędzia OBS Package Installer (opens new window).

Uruchom następujące polecenia powłoki jako root, aby zainstalować opi:

zypper install opi
1

Następnie zainstaluj z nim QOwnNotes:

opi qownnotes
1

WARNING

To narzędzie prześle zapytanie do całej usługi OBS, więc pamiętaj, aby wybrać qownnotes, a nie qownnotes-lang, jeśli zostaniesz o to poproszony.

Sprawdź również, czy wybrane repozytorium jest oficjalnym home:pbek:QOwnNotes, a nie innym.

TIP

Aby uzyskać aktualizacje, musisz wybrać opcję zachowania repozytorium po instalacji.

# openSUSE Leap 15.6

Uruchom następujące polecenia powłoki jako root, aby dodać repozytorium i zainstalować QOwnNotes stamtąd.

zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/15.6/home:pbek:QOwnNotes.repo
zypper refresh
zypper install qownnotes
1
2
3

# openSUSE Leap 15.5

Run the following shell commands as root to add the repository and install QOwnNotes from there.

zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/15.5/home:pbek:QOwnNotes.repo
zypper refresh
zypper install qownnotes
1
2
3

# openSUSE Leap 15.4

Run the following shell commands as root to add the repository and install QOwnNotes from there.

zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/15.4/home:pbek:QOwnNotes.repo
zypper refresh
zypper install qownnotes
1
2
3

Direct Download (opens new window)

# openSUSE Leap 15.3

Run the following shell commands as root to add the repository and install QOwnNotes from there.

zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/openSUSE_Leap_15.3/home:pbek:QOwnNotes.repo
zypper refresh
zypper install qownnotes
1
2
3

Direct Download (opens new window)

# openSUSE Leap 15.2

Run the following shell commands as root to add the repository and install QOwnNotes from there.

zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/openSUSE_Leap_15.2/home:pbek:QOwnNotes.repo
zypper refresh
zypper install qownnotes
1
2
3

Direct Download (opens new window)

# openSUSE Tumbleweed

Run the following shell commands as root to add the repository and install QOwnNotes from there.

zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/openSUSE_Tumbleweed/home:pbek:QOwnNotes.repo
zypper refresh
zypper install qownnotes
1
2
3

Direct Download (opens new window)

# SLE 12 SP3 Backports

Run the following shell commands as root to add the repository and install QOwnNotes from there.

zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/SLE_12_SP3_Backports/home:pbek:QOwnNotes.repo
zypper refresh
zypper install qownnotes
1
2
3

Direct Download (opens new window)

# SLE 15

Run the following shell commands as root to add the repository and install QOwnNotes from there.

zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/SLE_15/home:pbek:QOwnNotes.repo
zypper refresh
zypper install qownnotes
1
2
3

Direct Download (opens new window)