# Zainstaluj na Gentoo Linux

Dodaj repozytorium QOwnNotes za pomocą następującego polecenia (zobacz eselect-repository (opens new window)).

sudo eselect repository enable qownnotes-overlay
1

Następnie możesz zainstalować QOwnNotes w zwykły sposób.

sudo emerge --sync qownnotes-overlay && sudo emerge -av qownnotes
1

Nakładka QOwnNotes na GitHub (opens new window)