# Install on FreeBSD

Istnieje pakiet stworzony przez społeczność dla FreeBSD przez Matthew Stobbs na

porcie QOwnNotes FreeBSD<//2>.

Wielkie podziękowania dla Mateusza!