# نصب در سنت او اس لینوکس

بسته های ایجاد شده توسط انجمن برای سنت او اس 7 توسط یورگ وول در بسته های QOwnNotes برای X86 (opens new window) و بسته های QOwnNotes برای ARM (opens new window) موجود هستند.

با سپاس فراوان از یورگ