# نصب در سنت او اس لینوکس

بسته های ساخت جمعی برای سیستم عامل سنت او اس 7 و 8 از طرف یورگ وول عبارتند از: بسته های QOwnNotes برای x86_64 در el7 (opens new window)، بسته های QOwnNotes برای ARM در el7 (opens new window) و بسته های QOwnNotes برای x86_64 در el8 (opens new window).

با سپاس فراوان از یورگ