# Instalacja jako AppImage

Możesz pobrać najnowszą aplikację AppImage ze strony wydań QOwnNotes (opens new window). Powinien mieć na tej stronie nazwę jak QOwnNotes-x86_64.AppImage.

TIP

Jeśli masz zainstalowane jq (opens new window), możesz również pobrać najnowszy AppImage bezpośrednio:

# query the latest Linux release from the QOwnNotes API, parse the JSON for the URL and download it
curl -L https://api.qownnotes.org/latest_releases/linux | jq .url | xargs curl -Lo QOwnNotes-x86_64.AppImage
1
2

Następnie możesz zmienić uprawnienia uruchomienia pliku:

chmod a+x QOwnNotes-*.AppImage
1

Afterward you should be able to execute the AppImage to run QOwnNotes.

WARNING

Jeśli chcesz użyć automatycznego aktualizatora, upewnij się, że umieściłeś swój obraz aplikacji w miejscu, w którym Twoje konto użytkownika ma dostęp do zapisu, na przykład gdzieś w katalogu domowym.

TIP

Jeśli masz problemy z uruchomieniem AppImage, ponieważ twoja wersja glibc jest za stara możesz wypróbować AppImage zbudowany na OBS (opens new window), powinien być zbudowany z glibc 2.16.