# نصب در FreeBSD

یک بسته ساخت جمعی برای FreeBSD توسط متیو استاپس در درگاه QOwnNotes FreeBSD (opens new window) موجود می باشد.

با سپاس فراوان از متیو!