# Wyszukiwanie notatek

Aby wyszukać notatki lub tekst w notatkach, możesz użyć skrótu Ctrl + ⇧ Shift + F (lub ⌘ Cmd + ⇧ Shift + F w systemie macOS), aby przejść do panelu wyszukiwania notatek.

Istnieją różne sposoby wyszukiwania notatek:

  • note book wyszuka notatki ze słowem note lub book w nazwie pliku lub tekście notatki
  • "note book" wyszuka notatki ze słowem note book w nazwie pliku lub tekście notatki
  • n:book lub name:book wyszuka notatki z book tylko w nazwie pliku lub notatce

Wyszukiwanie