# QOwnNotes Web App

Zdjęcia z telefonu komórkowego można wstawiać do bieżącej notatki w aplikacji QOwnNotes na pulpicie za pomocą aplikacji internetowej na stronie app.qownnotes.org (opens new window).

Przeglądarka aplikacji internetowych QOwnNotes

Aplikacja internetowa w telefonie komunikuje się z aplikacją komputerową QOwnNotes przez Internet. Komunikacja pomiędzy QOwnNotes a serwisem internetowym jest transportowo szyfrowana. Żadne obrazy nie będą przechowywane na serwerze.

There is a settings page Web application to add support for the web application.

Ustawienia aplikacji internetowej QOwnNotes

Nie zapomnij skopiować swojego poufnego tokena ze strony ustawień QOwnNotes do app.qownnotes.org (opens new window), aby móc komunikować się z lokalną instancją QOwnNotes. Możesz również zeskanować token z kodu QR telefonem w aplikacji internetowej.

Kod źródłowy aplikacji internetowej można znaleźć na stronie web-app na GitHubie (opens new window).

Możesz również hostować tę usługę internetową samodzielnie, świeżo zbudowane obrazy docker są dostępne na qownnotes-web-app na DockerHub (opens new window).