# Skróty

# Linux / Windows

# W głównym oknie

 • Ctrl + N tworzy nową notatkę z bieżącą datą i godziną w nazwie KONTEKST
 • Ctrl + ⇧ Shift + N tworzy nową notatkę w nowej karcie
 • Ctrl + ⇧ Shift + F umożliwia wyszukiwanie notatek (w nazwie notatki i jej treści)
 • Alt + F umożliwia wyszukiwanie notatek we wszystkich tagach / podfolderach
 • Alt + ⇧ Shift + P przełącza do poprzedniego obszaru roboczego
 • Ctrl + ⇧ Shift + E edytuje zaszyfrowaną notatkę
 • Alt + R usuwa bieżącą notatkę
 • Alt + ⇧ Shift + U sprawdza dostępność aktualizacji
 • Ctrl + ⇧ Shift + T otwiera listę rzeczy do zrobienia
 • Ctrl + ⇧ Shift + O otwiera bieżącą notatkę w zewnętrznym edytorze
 • Alt + ⇧ Shift + O otwiera bieżącą notatkę w widoku
 • Alt + ⇧ Shift + F pokazuje bieżącą notatkę w menedżerze plików
 • Alt + ⇧ Shift + E włącza lub wyłącza edycję notatek
 • Alt + W górę przeskakuje do poprzedniej widocznej notatki
  • alternatywny skrót to Ctrl + Page Up
 • Alt + W dół przeskakuje do następnej widocznej nuty
  • alternatywny skrót to Ctrl + Page Down
 • Alt + Page Up przeskakuje do poprzedniej zakładki notatki
 • Alt + Page Down przeskakuje do następnej zakładki notatki
 • Ctrl + W zamyka bieżącą kartę notatek
 • Ctrl + ⇧ Shift + D przełącza tryb bez rozpraszania uwagi
  • możesz go również zamknąć za pomocą Esc
 • Ctrl + P drukuje bieżącą notatkę jako tekst
 • Ctrl + ⇧ Shift + P drukuje bieżącą notatkę jako przecenę
 • Ctrl + ⇧ Shift + V wkleja notatki, obrazy i html ze schowka
 • Ctrl + , otwiera ustawienia
 • Alt + ⇧ Shift + A dodaje nowy tag do notatki
 • Ctrl + ⇧ Shift + R ponownie ładuje bieżący folder notatek
 • Ctrl + Alt + F pozwala wybrać inny folder notatek
 • Ctrl + ⇧ Shift + S ponownie ładuje silnik skryptów
 • Ctrl + ⇧ Shift + M ukrywa lub pokazuje pasek menu głównego
 • Ctrl + ⇧ Shift + A umożliwia wyszukiwanie działań
 • Ctrl + S ręcznie zapisuje zmodyfikowane notatki
 • Alt + ⇧ Shift + I otwiera okno dialogowe repozytorium skryptów
 • F4 przeskakuje do panelu edycji notatki
 • F5 przeskakuje do listy notatek
 • F6 przeskakuje do panelu podfolderów notatek
 • F7 przeskakuje do panelu tagów
 • F8 przeskakuje do panelu nawigacyjnego
 • F10 aktywuje menu kontekstowe bieżącego widżetu
 • F11 przełącza tryb pełnoekranowy
 • Alt + ⇧ Shift + H kopiuje nagłówek bieżącej notatki

# W pasku wyszukiwania notatek

 • Down lub Tab ustawia fokus na listę notatek
 • Return tworzy nową notatkę z tekstem z paska wyszukiwania jako nagłówek

# Na liście notatek

 • kliknij dwukrotnie notatkę, aby otworzyć notatkę w nowej karcie (pamiętaj, że istnieje hak skryptowy, który może przesłonić akcję podwójnego kliknięcia)
 • Ctrl + A zaznacza wszystkie notatki (aby przenieść, skopiować lub usunąć je prawym przyciskiem myszy)
 • Tab lub Powrót pozwala edytować bieżącą notatkę

# W panelu edycji tekstu notatki

 • Ctrl + klik na linku aby go otworzyć
 • Ctrl + F umożliwia wyszukiwanie w bieżącej notatce
  • użyj klawiszy w górę i w dół lub F3 i ⇧ Shift + F3, aby przejść do poprzedniego i następnego dopasowania
  • Esc zamyka pasek wyszukiwania
 • Ctrl + R pozwala wyszukiwać i zamieniać w bieżącej notatce
 • Ctrl + D duplikuje bieżącą linię lub wybrany tekst
  • Ctrl + Alt + W dół robi to samo
 • Alt + Backspace usuwa bieżącą linię
 • Ctrl + Backspace usuwa bieżące słowo
 • Ctrl + L otwiera okno dialogowe dodawania linku tekstowego (działa również na zaznaczonym tekście)
 • Ctrl + ⇧ Shift + L otwiera okno dialogowe dodawania linku do notatki
 • Ctrl + T wstawia bieżącą datę i czas w formacie określonym przez użytkownika
 • Ctrl + ⇧ Shift + I wstawia obraz (obraz zostanie skopiowany do folderu media w bieżących notatkach teczka)
 • Ctrl + ⇧ Shift + X wstawia załącznik (plik zostanie skopiowany do folderu załączników w bieżącym folder notatek)
 • Alt + ⇧ Shift + T wstawia tabelę
 • Ctrl + ⇧ Shift + C wstawia blok kodu w bieżącej pozycji
 • Ctrl + ⇧ Shift + B wstawia cytat blokowy w bieżącej pozycji
 • Ctrl + B formatuje zaznaczony tekst pogrubiony
 • Ctrl + I formatuje zaznaczony tekst kursywą
 • Ctrl + U formatuje podkreślenie zaznaczonego tekstu
 • Alt + ⇧ Shift + S przekreśla zaznaczony tekst
 • Ctrl + ⇧ Shift + U przełącza wielkości liter wybranego tekstu
 • Tab wcina zaznaczony tekst (działa również na wielu liniach)
  • ⇧ Shift + Tab usuwa wcięcie zaznaczonego tekstu
 • Tab po nieuporządkowanym znaku listy wcina element listy
  • ⇧ Shift + Tab po nieuporządkowanym znaku listy wcina element listy
 • Return na listach tworzy nowy element listy
 • Alt + Ctrl + W lewo przeskakuje z powrotem w historii notatek
  • Alt + W prawo przeskakuje do przodu w historii notatek
 • Ctrl + ⇧ Shift + 1..9 ustawia zakładkę notatki w gnieździe zakładek 1..9
 • Ctrl + 0..9 przeskakuje do zakładki notatki w gnieździe zakładek 0..9
 • Ctrl + + zwiększa rozmiar czcionki tekstu notatki o jeden punkt
 • Ctrl + - zmniejsza rozmiar czcionki tekstu notatki o jeden punkt
 • Ctrl + 0 resetuje rozmiar czcionki tekstu notatki
 • Ctrl + Spacja próbuje rozwiązać proste równania, takie jak (4+5)*3= przed kursorem, automatycznie uzupełnia tekst lub otwiera adresy URL
 • Ctrl + ⇧ Shift + H wstawia nagłówek z nazwy pliku notatki na górze notatki
 • Alt + ⇧ Shift + X dzieli bieżącą nutę na dwie nuty w bieżącej pozycji kursora
 • Alt + ⇧ Shift + W wyszukuje wybrany tekst w sieci
 • Ctrl + W górę przewija zawartość w górę
 • Ctrl + W dół przewija zawartość w dół
 • Ctrl + ⇧ Shift + Down przesuwa bieżącą linię w dół
 • Ctrl + ⇧ Shift + Up przesuwa aktualną linię w górę
 • ⇧ Shift + Return dodaje dwie spacje i znak nowego wiersza, aby wymusić nową linię markdown

# W panelu podglądu notatek

 • Ctrl + F umożliwia wyszukiwanie w bieżącej notatce
  • użyj klawiszy w górę i w dół lub F3 i ⇧ Shift + F3, aby przejść do poprzedniego i następnego dopasowania
  • Esc zamyka pasek wyszukiwania

# Na liście rzeczy do zrobienia

 • Ctrl + S zapisuje bieżący element do zrobienia
 • Ctrl + I zapisuje bieżący element do zrobienia i wstawia do bieżącej notatki
 • Ctrl + R usuwa bieżący element do zrobienia

# macOS

# W głównym oknie

 • ⌘ Cmd + N tworzy nową notatkę z bieżącą datą i godziną w nazwie
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + N tworzy nową notatkę w nowej karcie
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + F umożliwia wyszukiwanie notatek (w nazwie notatki i jej treści)
 • ⌃ Ctrl + F umożliwia wyszukiwanie notatek we wszystkich tagach / podfolderach
 • ⌃ Ctrl + ⇧ Shift + P przełącza do poprzedniego obszaru roboczego
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + E edytuje zaszyfrowaną notatkę
 • ⌃ Ctrl + R usuwa bieżącą notatkę
 • ⌃ Ctrl + ⇧ Shift + U sprawdza dostępność aktualizacji
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + T otwiera listę rzeczy do zrobienia
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + O otwiera bieżącą notatkę w zewnętrznym edytorze
 • ⌃ Ctrl + ⇧ Shift + O otwiera bieżącą notatkę w widoku
 • ⌃ Ctrl + + F otwiera folder bieżącej notatki w Finderze
 • ⌃ Ctrl + ⇧ Shift + E włącza lub wyłącza edycję notatek
 • ⌃ Ctrl + W górę przeskakuje do poprzedniej widocznej notatki
  • alternatywny skrót to ⌘ Cmd + Page Up
 • ⌃ Ctrl + W dół przeskakuje do następnej widocznej notatki
  • alternatywny skrót to ⌘ Cmd + Page Down
 • ⌥ Alt + Page Up przeskakuje do poprzedniej zakładki notatki
 • ⌥ Alt + Page Down przeskakuje do następnej zakładki notatki
 • ⌘ Cmd + W zamyka bieżącą kartę notatek
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + D przełącza tryb bez rozpraszania uwagi
  • możesz go również zamknąć za pomocą Esc
 • ⌘ Cmd + P drukuje bieżącą notatkę jako tekst
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + P drukuje bieżącą notatkę jako przecenę
 • ⌘ Cmd + ⌃ Ctrl + V wkleja notatki, obrazy i html ze schowka
 • ⌘ Cmd + , otwiera ustawienia
 • ⌃ Ctrl + ⇧ Shift + A dodaje nowy tag do notatki
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + R ponownie ładuje bieżący folder notatek
 • ⌘ Cmd + ⌃ Ctrl + F pozwala wybrać inny folder notatek
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + S ponownie ładuje silnik skryptów
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + M ukrywa lub pokazuje pasek menu głównego
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + A umożliwia wyszukiwanie działań
 • ⌘ Cmd + S ręcznie zapisuje zmodyfikowane notatki
 • ⌃ Ctrl + ⇧ Shift + I otwiera okno dialogowe repozytorium skryptów
 • F4 przeskakuje do panelu edycji notatki
 • F5 przeskakuje do listy notatek
 • F6 przeskakuje do panelu podfolderów notatek
 • F7 przeskakuje do panelu tagów
 • F8 przeskakuje do panelu nawigacyjnego
 • F10 aktywuje menu kontekstowe bieżącego widżetu
 • ⌘ Cmd + F11 przełącza tryb pełnoekranowy
 • ⌃ Ctrl + ⇧ Shift + H kopiuje nagłówek bieżącej notatki

# Na pasku wyszukiwania notatek

 • W dół lub Tab ustawia fokus na liście notatek
 • Return tworzy nową notatkę z tekstem z paska wyszukiwania jako nagłówek

# Na liście notatek

 • kliknij dwukrotnie notatkę, aby otworzyć notatkę w nowej karcie (pamiętaj, że istnieje hak skryptowy, który może przesłonić akcję podwójnego kliknięcia)
 • ⌘ Cmd + A zaznacza wszystkie notatki (aby przenieść, skopiować lub usunąć je prawym przyciskiem myszy)
 • Tab lub Return umożliwia edycję bieżącej notatki

# W panelu edycji tekstu notatki

 • ⌘ Cmd + Kliknij link, aby go otworzyć
 • ⌘ Cmd + F umożliwia wyszukiwanie w bieżącej notatce
  • użyj klawiszy w górę i w dół lub F3 i ⇧ Shift + F3, aby przejść do poprzedniego i następnego dopasowania
  • Esc zamyka pasek wyszukiwania
 • ⌘ Cmd + R umożliwia wyszukiwanie i zamienianie w bieżącej notatce
 • ⌘ Cmd + D duplikuje bieżącą linię lub zaznaczony tekst
  • ⌘ Cmd + ⌃ Ctrl + W dół robi to samo
 • ⌘ Cmd + Backspace usuwa bieżącą linię
 • ⌃ Ctrl + Backspace usuwa bieżące słowo
 • ⌘ Cmd + L otwiera okno dialogowe dodawania linku tekstowego (działa również na zaznaczonym tekście)
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + L otwiera okno dialogowe dodawania linku do notatki
 • ⌘ Cmd + T wstawia aktualną datę i czas w formacie określonym przez użytkownika
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + I wstawia obraz (obraz zostanie skopiowany do folderu media w aktualny folder notatek)
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + X wstawia załącznik (plik zostanie skopiowany do folderu załączniki w aktualny folder notatek)
 • ⌃ Ctrl + ⇧ Shift + T wstawia tabelę
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + C wstawia blok kodu w bieżącej pozycji
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + B wstawia cytat blokowy w bieżącej pozycji
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + <0>B</0> wstawia cytat blokowy w bieżącej pozycji
 • ⌘ Cmd + I formatuje zaznaczony tekst kursywą
 • ⌘ Cmd + U formatuje podkreślenie zaznaczonego tekstu
 • ⌃ Ctrl + ⇧ Shift + S przekreśla zaznaczony tekst
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + U przełącza wielkości liter w wybranym tekście
 • Tab wcina zaznaczony tekst (działa również na wielu liniach)
  • ⇧ Shift + Tab usuwa wcięcie zaznaczonego tekstu
 • Tab po nieuporządkowanym znaku listy wcina element listy
  • ⇧ Shift + Tab po nieuporządkowanym znaku listy wcina element listy
 • Powrót na listach tworzy nowy element listy
 • ⌘ Cmd + ⌃ Ctrl + W lewo przeskakuje z powrotem w historii notatek
  • ⌘ Cmd + ⌃ Ctrl + W prawo przeskakuje do przodu w historii notatek
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + 1..9 ustawia zakładkę notatki w gnieździe zakładek 1..9
 • + 0..9 przeskakuje do zakładki notatki w gnieździe zakładek 0..9
 • ⌘ Cmd + + zwiększa rozmiar czcionki tekstu notatki o jeden punkt
 • ⌘ Cmd + - zmniejsza rozmiar czcionki tekstu notatki o jeden punkt
 • ⌘ Cmd + 0 resetuje rozmiar czcionki tekstu notatki
 • ⌘ Cmd + Spacja próbuje rozwiązać proste równania, takie jak (4+5)*3= w bieżącym wierszu przed kursorem, auto - uzupełnia tekst lub otwiera adresy URL
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + H wstawia nagłówek z nazwy pliku notatki na górze notatki
 • ⌃ Ctrl + ⇧ Shift + X dzieli bieżącą nutę na dwie nuty w bieżącej pozycji kursora
 • ⌃ Ctrl + ⇧ Shift + W wyszukuje zaznaczony tekst w internecie
 • ⌘ Cmd + W górę przewija zawartość w górę
 • ⌘ Cmd + W dół przewija zawartość w dół
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + Down przesuwa bieżącą linię w dół
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + Up przesuwa aktualną linię w górę
 • ⇧ Shift + Return dodaje dwie spacje i znak nowego wiersza, aby wymusić nową linię markdown

# W panelu podglądu notatek

 • ⌘ Cmd + F umożliwia wyszukiwanie w bieżącej notatce
  • użyj klawiszy w górę i w dół lub F3 i ⇧ Shift + F3, aby przejść do poprzedniego i następnego dopasowania
  • Esc zamyka pasek wyszukiwania

# Na liście rzeczy do zrobienia

 • ⌘ Cmd + S zapisuje bieżący element do zrobienia
 • ⌘ Cmd + I zapisuje bieżący element do zrobienia i wstawia do bieżącej notatki
 • ⌘ Cmd + R usuwa bieżący element do zrobienia