# میانبرها

# لینوکس / ویندوز

# در پنجره اصلی

 • N + Ctrl یک یادداشت جدید با تاریخ و زمان کنونی براساس نام ایجاد می کند
 • N + + Ctrl یک یادداشت جدید در یک زبانه جدید ایجاد می کند
 • F + + Ctrl به شما اجازه می دهد تا یادداشت ها را (براساس نام یادداشت و محتوای آن) جستجو کنید
 • F + Alt به شما امکان می دهد یادداشت ها را در همه زبانه ها یا زیر پوشه ها جستجو کنید
 • P + + Alt به فضای کاری قبلی تغییر می کند
 • E + + Ctrl یک یادداشت رمزگذاری شده را ویرایش می کند
 • R + Alt یادداشت کنونی را حذف می کند
 • U + + Alt برای بروز رسانی بررسی انجام می دهد
 • T + + Ctrl لیست انجام دادنی را باز می کند
 • O + + Ctrl یادداشت کنونی را در یک ویرایشگر خارجی باز می کند
 • O + + Alt یادداشت کنونی را در یک نما باز می کند
 • F + + Alt یادداشت کنونی را در مدیر پرونده نشان می دهد
 • E + + Alt ویرایش کردن یادداشت ها را فعال یا غیر فعال می سازد
 • Alt + بالا به یادداشت قابل مشاهده قبلی پرش می کند
  • میانبر جایگزین PgUp + Ctrl است
 • Alt + پایین به یادداشت قابل مشاهده بعدی پرش می کند
  • میانبر جایگزین PgDown + Ctrl است
 • PgUp + Alt به زبانه یادداشت قبلی پرش می کند
 • PgDn + Alt به زبانه یادداشت بعدی پرش می کند
 • W + Ctrl زبانه یادداشت کنونی را می بندد
 • D + + Ctrl به حالت بدون مزاحمت تغییر وضعیت می دهد
  • همچنین می توانید آن را با Esc ببندید
 • P + Ctrl یادداشت کنونی را به صورت متنی چاپ می کند
 • P + + Ctrl یادداشت کنونی را به صورت مارک داون چاپ می کند
 • V + + Ctrl یادداشت ها، تصاویر و html را از تخته برش می چسباند
 • Ctrl + , تنظیمات را باز می کند
 • A + + Alt برچسب جدیدی به یک یادداشت اضافه می کند
 • R + + Ctrl پوشه یادداشت کنونی را مجدداً بارگذاری می کند
 • F + Alt + Ctrl به شما اجازه می دهد پوشه یادداشت متفاوتی را انتخاب کنید
 • S + + Ctrl موتور اسکریپت نویسی را مجدداً بارگذاری می کند
 • M + + Ctrl نوار منوی اصلی را مخفی کرده یا نشان می دهد
 • A + + Ctrl امکان جستجوی فعالیت ها را به شما می دهد
 • S + Ctrl یادداشت های اصلاح شده را به طور دستی ذخیره می کند
 • I + + Alt کادر گفتگوی مخزن اسکریپت را باز می کند
 • F4 به پنل ویرایش یادداشت پرش می کند
 • F5 به لیست یادداشت پرش می کند
 • F6 به پنل زیرپوشه یادداشت پرش می کند
 • F7 به پنل برچسب ها پرش می کند
 • F8پرش به پنل جهت یابی
 • F10 منوی زمینه ابزارک کنونی را فعال سازی می کند
 • F11 به حالت تمام صفحه تغییر وضعیت می دهد
 • H + + Alt سرخط یادداشت کنونی را رونوشت برداری می کند

# در نوار جستجوی یادداشت

 • پایین یا Tab بر روی لیست یادداشت متمرکز می شود
 • Return یادداشت جدیدی را با متنی از نوار جستجو به صورت سرخط ایجاد می کند

# در لیست یادداشت

 • A + Ctrl همه یادداشت ها را (برای جابجایی، رونوشت برداری یا حذف آن ها با یک کلیک راست) انتخاب می کند
 • Tab یا Return به شما این امکان را می دهد که یادداشت کنونی را ویرایش کنید

# در پنل ویرایش متن یادداشت

 • Ctrl + کلیک روی یک پیوند برای باز کردن آن
 • Ctrl یا ّF به شما این امکان را می دهد که در یادداشت کنونی جستجو کنید
  • جهت پرش به روگرفت های قبلی و بعدی از کلیدهای بالا و پایین یا کلیدهای F3 و F3 + استفاده کنید
  • Esc نوار جستجو را می بندد
 • Ctrl یا ّR به شما این امکان را می دهد که در یادداشت کنونی جستجو و جایگزینی انجام دهید
 • D + Ctrl از خط کنونی یا متن منتخب رونوشت بر می دارد
  • Alt + Ctrl + پایین همین کار را انجام می دهد
 • Backspace + Alt خط کنونی را حذف می کند
 • Backspace + Ctrl کلمه کنونی را حذف می کند
 • L + Ctrl برای افزودن پیوند متنی، کادر گفتگو باز می کند (در متن منتخب نیز کار می کند)
 • L + + Ctrl برای افزودن پیوند متنی کادر گفتگو باز می کند
 • T + Ctrl تاریخ کنونی را به صورت قالب ISO 8601 درج می کند
 • I + + Ctrl تصویری درج می کند که به پوشه رسانه در پوشه یادداشت های کنونی رونوشت برداری می شود
 • X + + Ctrl پیوستی درج می کند که به پوشه پیوست ها در پوشه یادداشت های کنونی رونوشت برداری می شود
 • T + + Alt جدول درج می کند
 • C + + Ctrl در موقعیت کنونی یک کد بلاک درج می کند
 • B + + Ctrl در موقعیت کنونی یک بلوک نقل قول درج می کند
 • B + Ctrl متن منتخب را به صورت توپر قالب بندی می کند
 • I + Ctrl متن منتخب را به صورت خوابیده قالب بندی می کند
 • U + Ctrl متن منتخب را به صورت زیر خط دار قالب بندی می کند
 • S + + Alt متن منتخب را حذف می کند
 • U + + Ctrl از میان منابع متن منتخب می چرخد
 • Tab متن منتخب را برجسته می سازد (در چندین خط نیز کار می کند)
  • + Tab متن منتخب را از حالت برجسته خارج می کند
 • Tab پس از یک نویسه لیست مرتب نشده مورد لیست را برجسته می سازد
  • + Tab پس از یک نویسه لیست مرتب نشده مورد لیست را از حالت برجسته خارج می کند
 • Return در لیست ها مورد لیست جدیدی ایجاد می کند
 • Alt + چپ در تاریخچه یادداشت پرش به عقب می کند
  • Alt + راست در تاریخچه یادداشت پرش به جلو می کند
 • 1..9 + + Ctrl نشانک یادداشت را در شکاف نشانک 1..9 تنظیم می کند
 • 9..0 + Ctrl به نشانک یادداشت در شکاف نشانک 9..0 پرش می کند
 • Ctrl + + اندازه قلم متن یادداشت را به صورت تک نقطه ای افزایش می دهد
 • Ctrl + - اندازه قلم متن یادداشت را به صورت تک نقطه ای کاهش می دهد
 • 0 + Ctrl اندازه قلم متن یادداشت را بازنشانی می کند
 • Ctrl + فاصله درصدد حل معادلات ساده ای مانند (4+5)*3= در جلوی مکان نما برآمده، به طور خودکار متن را کامل کرده یا URLها را باز می کند
 • H + + Ctrl سرخطی از نام پرونده یادداشت را در بالای یادداشت درج می کند
 • X + + Alt یادداشت کنونی را به دو یادداشت در موقعیت مکان نمای کنونی تقسیم می کند
 • W + + Alt متن منتخب را در وب جستجو می کند
 • Ctrl + بالا مطلب را به بالا پیمایش می کند
 • Ctrl + پایین مطلب را به پایین پیمایش می کند
 • Ctrl + + پایین خط کنونی را به سمت پایین جابجا می کند
 • Ctrl + + بالا خط کنونی را به سمت بالا جابجا می کند
 • + Return برای تقویت خط نوی مارک داون، دو فاصله و یک نویسه خط نو را اضافه می کند

# در پنل پیش نمایش یادداشت

 • Ctrl یا ّF به شما این امکان را می دهد که در یادداشت کنونی جستجو انجام دهید
  • جهت پرش به روگرفت های قبلی و بعدی از کلیدهای بالا و پایین یا کلیدهای F3 و F3 + استفاده کنید
  • Esc نوار جستجو را می بندد

# در لیست انجام دادنی

 • S + Ctrl مورد انجام دادنی کنونی را ذخیره می کند
 • I + Ctrl مورد انجام دادنی کنونی را ذخیره کرده و در یادداشت کنونی درج می کند
 • R + Ctrl مورد انجام دادنی کنونی را حذف می کند

# سیستم عامل مکینتاش

# در پنجره اصلی

 • + N یک یادداشت جدید با تاریخ و زمان کنونی در نام ایجاد می کند
 • + + N یادداشت جدیدی در یک زبانه جدید ایجاد می کند
 • + + F به شما اجازه می دهد تا یادداشت ها را (براساس نام یادداشت و محتوای آن) جستجو کنید
 • F + Ctrl به شما امکان می دهد یادداشت ها را در همه زبانه ها یا زیر پوشه ها جستجو کنید
 • P + + Ctrl به فضای کاری قبلی تغییر می کند
 • + + E یک یادداشت رمزگذاری شده را ویرایش می کند
 • R + Ctrl یادداشت کنونی را حذف می کند
 • U + + Ctrl برای بروز رسانی بررسی انجام می دهد
 • + + T لیست انجام دادنی را باز می کند
 • + + O یادداشت کنونی را در یک ویرایشگر خارجی باز می کند
 • O + + Ctrl یادداشت کنونی را در یک نما باز می کند
 • F + + Ctrl پوشه یادداشت کنونی را در یابنده باز می کند
 • E + + Ctrl ویرایش کردن یادداشت ها را فعال یا غیر فعال می سازد
 • Ctrl + بالا به یادداشت قابل مشاهده قبلی پرش می کند
  • میانبر جایگزین PgUp + است
 • Ctrl + پایین به یادداشت قابل مشاهده بعدی پرش می کند
  • میانبر جایگزین PgDown + است
 • PgUp + Alt به زبانه یادداشت قبلی پرش می کند
 • PgDn + Alt به زبانه یادداشت بعدی پرش می کند
 • + W زبانه یادداشت کنونی را می بندد
 • + + D به حالت بدون مزاحمت تغییر وضعیت می دهد
  • می توانید آن را با Esc نیز ببندید
 • + P یادداشت کنونی را به صورت متنی چاپ می کند
 • + + P یادداشت کنونی را به صورت مارک داون چاپ می کند
 • + V + Ctrl یادداشت ها، تصاویر و html را از تخته برش می چسباند
 • + , تنظیمات را باز می کند
 • A + + Ctrl برچسب جدیدی به یک یادداشت اضافه می کند
 • + + R پوشه یادداشت کنونی را مجدداً بارگذاری می کند
 • + F + Ctrl به شما اجازه می دهد پوشه یادداشت متفاوتی را انتخاب کنید
 • + + S موتور اسکریپت نویسی را مجدداً بارگذاری می کند
 • + + M نوار منوی اصلی را مخفی کرده یا نشان می دهد
 • + + A امکان جستجوی فعالیت ها را به شما می دهد
 • + S یادداشت های اصلاح شده را به طور دستی ذخیره می کند
 • I + + Ctrl کادر گفتگوی مخزن اسکریپت را باز می کند
 • F4 به پنل ویرایش یادداشت پرش می کند
 • F5 به لیست یادداشت پرش می کند
 • F6 به پنل زیرپوشه یادداشت پرش می کند
 • F7 به پنل برچسب ها پرش می کند
 • F8پرش به پنل جهت یابی
 • F10 منوی زمینه ابزارک کنونی را فعال سازی می کند
 • + F11 به حالت تمام صفحه تغییر وضعیت می دهد
 • H + + Ctrl سر خط یادداشت کنونی را رونوشت برداری می کند

# در نوار جستجوی یادداشت

 • پایین یا Tab بر روی لیست یادداشت متمرکز می شود
 • Return یادداشت جدیدی را با متنی از نوار جستجو به صورت سرخط ایجاد می کند

# در لیست یادداشت

 • + A همه یادداشت ها را (برای جابجایی، رونوشت برداری یا حذف آن ها با یک کلیک راست) انتخاب می کند
 • Tab یا Return به شما این امکان را می دهد که یادداشت کنونی را ویرایش کنید

# در پنل ویرایش متن یادداشت

 • + کلیک روی یک پیوند برای باز کردن آن
 • یا ّF به شما این امکان را می دهد که در یادداشت کنونی جستجو انجام دهید
  • جهت پرش به روگرفت های قبلی و بعدی از کلیدهای بالا و پایین یا کلیدهای F3 و F3 + استفاده کنید
  • Esc نوار جستجو را می بندد
 • یا ّR به شما این امکان را می دهد که در یادداشت کنونی جستجو و جایگزینی انجام دهید
 • + D از خط کنونی یا متن منتخب رونوشت بر می دارد
  • + Ctrl + پایین همین کار را انجام می دهد
 • + Backspace خط کنونی را حذف می کند
 • Backspace + Ctrl کلمه کنونی را حذف می کند
 • L + برای افزودن پیوند متنی، کادر گفتگو باز می کند (در متن منتخب نیز کار می کند)
 • L + + برای افزودن پیوند متنی کادر گفتگو باز می کند
 • + T تاریخ کنونی را به صورت قالب ISO 8601 درج می کند
 • + + I تصویری درج می کند که به پوشه رسانه در پوشه یادداشت های کنونی رونوشت برداری می شود
 • + + X پیوستی درج می کند که به پوشه پیوست ها در پوشه یادداشت های کنونی رونوشت برداری می شود
 • T + + Ctrl جدول درج می کند
 • + + C در موقعیت کنونی یک کد بلاک درج می کند
 • + + B در موقعیت کنونی یک بلوک نقل قول درج می کند
 • + B متن منتخب را به صورت توپر قالب بندی می کند
 • + I متن منتخب را به صورت خوابیده قالب بندی می کند
 • + U متن منتخب را به صورت زیر خط دار قالب بندی می کند
 • S + + Ctrl متن منتخب را حذف می کند
 • + + U از میان منابع متن منتخب می چرخد
 • Tab متن منتخب را برجسته می سازد (در چندین خط نیز کار می کند)
  • + Tab متن منتخب را از حالت برجسته خارج می کند
 • Tab پس از یک نویسه لیست مرتب نشده مورد لیست را برجسته می سازد
  • + Tab پس از یک نویسه لیست مرتب نشده مورد لیست را از حالت برجسته خارج می کند
 • Return در لیست ها مورد لیست جدیدی ایجاد می کند
 • + Ctrl + چپ در تاریخچه یادداشت پرش به عقب می کند
  • + Ctrl + راست در تاریخچه یادداشت پرش به جلو می کند
 • + + 1..9 نشانک یادداشت را در شکاف نشانک 9..1 تنظیم می کند
 • + 0..9 به نشانک یادداشت در شکاف نشانک 9..0 پرش می کند
 • + + اندازه قلم متن یادداشت را به صورت تک نقطه ای افزایش می دهد
 • + - اندازه قلم متن یادداشت را به صورت تک نقطه ای کاهش می دهد
 • + 0 اندازه قلم متن یادداشت را بازنشانی می کند
 • + فاصله درصدد حل معادلات ساده ای مانند (4+5)*3= در جلوی مکان نما برآمده، به طور خودکار متن را کامل کرده یا URLها را باز می کند
 • + + H سرخطی از نام پرونده یادداشت را در بالای یادداشت درج می کند
 • X + + Ctrl یادداشت کنونی را به دو یادداشت در موقعیت مکان نمای کنونی تقسیم می کند
 • W + + Ctrl متن منتخب را در وب جستجو می کند
 • + بالا مطلب را به بالا پیمایش می کند
 • + پایین مطلب را به پایین پیمایش می کند
 • + Return برای تقویت خط نوی مارک داون، دو فاصله و یک نویسه خط نو را اضافه می کند

# در پنل پیش نمایش یادداشت

 • یا ّF به شما این امکان را می دهد که در یادداشت کنونی جستجو انجام دهید
  • جهت پرش به روگرفت های قبلی و بعدی از کلیدهای بالا و پایین یا کلیدهای F3 و F3 + استفاده کنید
  • Esc نوار جستجو را می بندد

# در لیست انجام دادنی

 • + S مورد انجام دادنی کنونی را ذخیره می کند
 • + I مورد انجام دادنی کنونی را ذخیره کرده و در یادداشت کنونی درج می کند
 • + R مورد انجام دادنی کنونی را حذف می کند