# میانبرها

# لینوکس / ویندوز

# در پنجره اصلی

 • N + Ctrl یک یادداشت جدید با تاریخ و زمان کنونی براساس نام ایجاد می کند
 • N + ⇧ Shift + Ctrl یک یادداشت جدید در یک زبانه جدید ایجاد می کند
 • F + ⇧ Shift + Ctrl به شما اجازه می دهد تا یادداشت ها را (براساس نام یادداشت و محتوای آن) جستجو کنید
 • F + Alt به شما امکان می دهد یادداشت ها را در همه زبانه ها یا زیر پوشه ها جستجو کنید
 • P + ⇧ Shift + Alt به فضای کاری قبلی تغییر می کند
 • E + ⇧ Shift + Ctrl یک یادداشت رمزگذاری شده را ویرایش می کند
 • R + Alt یادداشت کنونی را حذف می کند
 • U + ⇧ Shift + Alt برای بروز رسانی بررسی انجام می دهد
 • T + ⇧ Shift + Ctrl لیست انجام دادنی را باز می کند
 • O + ⇧ Shift + Ctrl یادداشت کنونی را در یک ویرایشگر خارجی باز می کند
 • O + ⇧ Shift + Alt یادداشت کنونی را در یک نما باز می کند
 • F + ⇧ Shift + Alt یادداشت کنونی را در مدیر پرونده نشان می دهد
 • E + ⇧ Shift + Alt ویرایش کردن یادداشت ها را فعال یا غیر فعال می سازد
 • Alt + بالا به یادداشت قابل مشاهده قبلی پرش می کند
  • میانبر جایگزین Page Up + Ctrl است
 • Alt + پایین به یادداشت قابل مشاهده بعدی پرش می کند
  • میانبر جایگزین Page Down + Ctrl است
 • Page Up + Alt به زبانه یادداشت قبلی پرش می کند
 • Page Down + Alt به زبانه یادداشت بعدی پرش می کند
 • W + Ctrl زبانه یادداشت کنونی را می بندد
 • D + ⇧ Shift + Ctrl به حالت بدون مزاحمت تغییر وضعیت می دهد
  • همچنین می توانید آن را با Esc ببندید
 • P + Ctrl یادداشت کنونی را به صورت متنی چاپ می کند
 • P + ⇧ Shift + Ctrl یادداشت کنونی را به صورت مارک داون چاپ می کند
 • V + ⇧ Shift + Ctrl یادداشت ها، تصاویر و html را از تخته برش می چسباند
 • Ctrl + , تنظیمات را باز می کند
 • A + ⇧ Shift + Alt برچسب جدیدی به یک یادداشت اضافه می کند
 • R + ⇧ Shift + Ctrl پوشه یادداشت کنونی را مجدداً بارگذاری می کند
 • F + Alt + Ctrl به شما اجازه می دهد پوشه یادداشت متفاوتی را انتخاب کنید
 • S + ⇧ Shift + Ctrl موتور اسکریپت نویسی را مجدداً بارگذاری می کند
 • M + ⇧ Shift + Ctrl نوار منوی اصلی را مخفی کرده یا نشان می دهد
 • A + ⇧ Shift + Ctrl امکان جستجوی فعالیت ها را به شما می دهد
 • S + Ctrl یادداشت های اصلاح شده را به طور دستی ذخیره می کند
 • I + ⇧ Shift + Alt کادر گفتگوی مخزن اسکریپت را باز می کند
 • F4 به پنل ویرایش یادداشت پرش می کند
 • F5 به لیست یادداشت پرش می کند
 • F6 به پنل زیرپوشه یادداشت پرش می کند
 • F7 به پنل برچسب ها پرش می کند
 • F8پرش به پنل جهت یابی
 • F10 منوی زمینه ابزارک کنونی را فعال سازی می کند
 • F11 به حالت تمام صفحه تغییر وضعیت می دهد
 • H + ⇧ Shift + Alt سرخط یادداشت کنونی را رونوشت برداری می کند

# در نوار جستجوی یادداشت

 • پایین یا Tab بر روی لیست یادداشت متمرکز می شود
 • Return یادداشت جدیدی را با متنی از نوار جستجو به صورت سرخط ایجاد می کند

# در لیست یادداشت

 • روی یادداشت دو بار کلیک کنید تا در زبانه جدیدی باز شود (به خاطر داشته باشید که یک قلاب اسکریپت نویسی وجود دارد که می تواند عمل دوبار کلیک را لغو کند.
 • A + Ctrl همه یادداشت ها را (برای جابجایی، رونوشت برداری یا حذف آن ها با یک کلیک راست) انتخاب می کند
 • Tab یا Return به شما این امکان را می دهد که یادداشت کنونی را ویرایش کنید

# در پنل ویرایش متن یادداشت

 • Ctrl + کلیک روی یک پیوند برای باز کردن آن
 • Ctrl یا ّF به شما این امکان را می دهد که در یادداشت کنونی جستجو کنید
  • جهت پرش به روگرفت های قبلی و بعدی از کلیدهای بالا و پایین یا کلیدهای F3 و F3 + ⇧ Shift استفاده کنید
  • Esc نوار جستجو را می بندد
 • Ctrl یا ّR به شما این امکان را می دهد که در یادداشت کنونی جستجو و جایگزینی انجام دهید
 • D + Ctrl از خط کنونی یا متن منتخب رونوشت بر می دارد
  • Alt + Ctrl + پایین همین کار را انجام می دهد
 • Backspace + Alt خط کنونی را حذف می کند
 • Backspace + Ctrl کلمه کنونی را حذف می کند
 • L + Ctrl برای افزودن پیوند متنی، کادر گفتگو باز می کند (در متن منتخب نیز کار می کند)
 • L + ⇧ Shift + Ctrl برای افزودن پیوند متنی کادر گفتگو باز می کند
 • Ctrl + T تاریخ و زمان کنونی را به صورت قالب ویژه کاربر درج می کند
 • I + ⇧ Shift + Ctrl تصویری درج می کند که به پوشه رسانه در پوشه یادداشت های کنونی رونوشت برداری می شود
 • X + ⇧ Shift + Ctrl پیوستی درج می کند که به پوشه پیوست ها در پوشه یادداشت های کنونی رونوشت برداری می شود
 • T + ⇧ Shift + Alt جدول درج می کند
 • C + ⇧ Shift + Ctrl در موقعیت کنونی یک کد بلاک درج می کند
 • B + ⇧ Shift + Ctrl در موقعیت کنونی یک بلوک نقل قول درج می کند
 • B + Ctrl متن منتخب را به صورت توپر قالب بندی می کند
 • I + Ctrl متن منتخب را به صورت خوابیده قالب بندی می کند
 • U + Ctrl متن منتخب را به صورت زیر خط دار قالب بندی می کند
 • S + ⇧ Shift + Alt متن منتخب را حذف می کند
 • U + ⇧ Shift + Ctrl از میان منابع متن منتخب می چرخد
 • Tab متن منتخب را برجسته می سازد (در چندین خط نیز کار می کند)
  • ⇧ Shift + Tab متن منتخب را از حالت برجسته خارج می کند
 • Tab پس از یک نویسه لیست مرتب نشده مورد لیست را برجسته می سازد
  • ⇧ Shift + Tab پس از یک نویسه لیست مرتب نشده مورد لیست را از حالت برجسته خارج می کند
 • Return در لیست ها مورد لیست جدیدی ایجاد می کند
 • Alt + چپ در تاریخچه یادداشت پرش به عقب می کند
  • Alt + راست در تاریخچه یادداشت پرش به جلو می کند
 • 1..9 + ⇧ Shift + Ctrl نشانک یادداشت را در شکاف نشانک 1..9 تنظیم می کند
 • 9..1 + Ctrl به نشانک یادداشت در شکاف نشانک 9..1 پرش می کند
 • Ctrl + + اندازه فونت متن یادداشت را به صورت تک نقطه ای افزایش می دهد
 • Ctrl + - اندازه فونت متن یادداشت را به صورت تک نقطه ای کاهش می دهد
 • 0 + Ctrl اندازه فونت متن یادداشت را بازنشانی می کند
 • Ctrl + فاصله درصدد حل معادلات ساده ای مانند (4+5)*3= در جلوی مکان نما برآمده، به طور خودکار متن را کامل کرده یا URLها را باز می کند
 • H + ⇧ Shift + Ctrl سرخطی از نام پرونده یادداشت را در بالای یادداشت درج می کند
 • X + ⇧ Shift + Alt یادداشت کنونی را به دو یادداشت در موقعیت مکان نمای کنونی تقسیم می کند
 • W + ⇧ Shift + Alt متن منتخب را در وب جستجو می کند
 • Ctrl + بالا مطلب را به بالا پیمایش می کند
 • Ctrl + پایین مطلب را به پایین پیمایش می کند
 • Ctrl + ⇧ Shift + پایین خط کنونی را به سمت پایین جابجا می کند
 • Ctrl + ⇧ Shift + بالا خط کنونی را به سمت بالا جابجا می کند
 • ⇧ Shift + Return برای تقویت خط نوی مارک داون، دو فاصله و یک نویسه خط نو را اضافه می کند

# در پنل پیش نمایش یادداشت

 • Ctrl یا ّF به شما این امکان را می دهد که در یادداشت کنونی جستجو انجام دهید
  • جهت پرش به روگرفت های قبلی و بعدی از کلیدهای بالا و پایین یا کلیدهای F3 و F3 + ⇧ Shift استفاده کنید
  • Esc نوار جستجو را می بندد

# در لیست انجام دادنی

 • S + Ctrl مورد انجام دادنی کنونی را ذخیره می کند
 • I + Ctrl مورد انجام دادنی کنونی را ذخیره کرده و در یادداشت کنونی درج می کند
 • R + Ctrl مورد انجام دادنی کنونی را حذف می کند

# سیستم عامل مکینتاش

# در پنجره اصلی

 • ⌘ Cmd + N یک یادداشت جدید با تاریخ و زمان کنونی در نام ایجاد می کند
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + N یادداشت جدیدی در یک زبانه جدید ایجاد می کند
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + F به شما اجازه می دهد تا یادداشت ها را (براساس نام یادداشت و محتوای آن) جستجو کنید
 • F + ⌃ Ctrl به شما امکان می دهد یادداشت ها را در همه زبانه ها یا زیر پوشه ها جستجو کنید
 • P + ⇧ Shift + ⌃ Ctrl به فضای کاری قبلی تغییر می کند
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + E یک یادداشت رمزگذاری شده را ویرایش می کند
 • R + ⌃ Ctrl یادداشت کنونی را حذف می کند
 • U + ⇧ Shift + ⌃ Ctrl برای بروز رسانی بررسی انجام می دهد
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + T لیست انجام دادنی را باز می کند
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + O یادداشت کنونی را در یک ویرایشگر خارجی باز می کند
 • O + ⇧ Shift + ⌃ Ctrl یادداشت کنونی را در یک نما باز می کند
 • F + ⇧ Shift + ⌃ Ctrl پوشه یادداشت کنونی را در یابنده باز می کند
 • E + ⇧ Shift + ⌃ Ctrl ویرایش کردن یادداشت ها را فعال یا غیر فعال می سازد
 • ⌃ Ctrl + بالا به یادداشت قابل مشاهده قبلی پرش می کند
  • میانبر جایگزین Page Up + ⌘ Cmd است
 • ⌃ Ctrl + پایین به یادداشت قابل مشاهده بعدی پرش می کند
  • میانبر جایگزین Page Down + ⌘ Cmd است
 • Page Up + ⌥ Alt به زبانه یادداشت قبلی پرش می کند
 • Page Down + ⌥ Alt به زبانه یادداشت بعدی پرش می کند
 • ⌘ Cmd + W زبانه یادداشت کنونی را می بندد
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + D toggles the distraction free mode
  • می توانید آن را با Esc نیز ببندید
 • ⌘ Cmd + P prints the current note as text
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + P prints the current note as markdown
 • ⌘ Cmd + ⌃ Ctrl + V pastes notes, images and html from the clipboard
 • ⌘ Cmd + , opens the settings
 • ⌃ Ctrl + ⇧ Shift + A adds a new tag to a note
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + R reloads the current note folder
 • ⌘ Cmd + ⌃ Ctrl + F lets you select a different note folder
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + S reloads the scripting engine
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + M hides or shows the main menu bar
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + A lets you search for actions
 • ⌘ Cmd + S manually saves modified notes
 • ⌃ Ctrl + ⇧ Shift + I opens the Script repository dialog
 • F4 به پنل ویرایش یادداشت پرش می کند
 • F5 به لیست یادداشت پرش می کند
 • F6 به پنل زیرپوشه یادداشت پرش می کند
 • F7 به پنل برچسب ها پرش می کند
 • F8پرش به پنل جهت یابی
 • F10 منوی زمینه ابزارک کنونی را فعال سازی می کند
 • ⌘ Cmd + F11 toggles full-screen mode
 • ⌃ Ctrl + ⇧ Shift + H copies the headline of the current note

# در نوار جستجوی یادداشت

 • پایین یا Tab بر روی لیست یادداشت متمرکز می شود
 • Return یادداشت جدیدی را با متنی از نوار جستجو به صورت سرخط ایجاد می کند

# در لیست یادداشت

 • روی یادداشت دو بار کلیک کنید تا در زبانه جدیدی باز شود (به خاطر داشته باشید که یک قلاب اسکریپت نویسی وجود دارد که می تواند عمل دوبار کلیک را لغو کند.
 • ⌘ Cmd + A selects all notes (to move, copy or remove them with a right click)
 • Tab یا Return به شما این امکان را می دهد که یادداشت کنونی را ویرایش کنید

# در پنل ویرایش متن یادداشت

 • ⌘ Cmd + Click on a link to open it
 • ⌘ Cmd + F lets you search in the current note
  • جهت پرش به روگرفت های قبلی و بعدی از کلیدهای بالا و پایین یا کلیدهای F3 و F3 + ⇧ Shift استفاده کنید
  • Esc نوار جستجو را می بندد
 • ⌘ Cmd + R lets you search and replace in the current note
 • ⌘ Cmd + D duplicates the current line or the selected text
  • ⌘ Cmd + ⌃ Ctrl + Down does the same
 • ⌘ Cmd + Backspace deletes the current line
 • ⌃ Ctrl + Backspace deletes the current word
 • ⌘ Cmd + L opens a dialog to add a text link (also works on selected text)
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + L opens a dialog to add note link
 • + T تاریخ و زمان کنونی را به صورت قالب ویژه کاربر درج می کند
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + I inserts an image (the image will be copied to the media folder in the current notes folder)
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + X inserts an attachment (the file will be copied to the attachments folder in the current notes folder)
 • ⌃ Ctrl + ⇧ Shift + T inserts a table
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + C inserts a code block at the current position
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + B inserts a block quote at the current position
 • ⌘ Cmd + B formats the selected text bold
 • ⌘ Cmd + I formats the selected text italic
 • ⌘ Cmd + U formats the selected text underline
 • ⌃ Ctrl + ⇧ Shift + S strikes out the selected text
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + U cycles through the cases of the selected text
 • Tab متن منتخب را برجسته می سازد (در چندین خط نیز کار می کند)
  • ⇧ Shift + Tab متن منتخب را از حالت برجسته خارج می کند
 • Tab پس از یک نویسه لیست مرتب نشده مورد لیست را برجسته می سازد
  • ⇧ Shift + Tab پس از یک نویسه لیست مرتب نشده مورد لیست را از حالت برجسته خارج می کند
 • Return در لیست ها مورد لیست جدیدی ایجاد می کند
 • ⌘ Cmd + ⌃ Ctrl + Left jumps back in the note history
  • ⌘ Cmd + ⌃ Ctrl + Right jumps forward in the note history
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + 1..9 sets a note bookmark on bookmark slot 1..9
 • 9..1 + ⌘ Cmd به نشانک یادداشت در شکاف نشانک 9..1 پرش می کند
 • ⌘ Cmd + + increases the note text font size by one point
 • ⌘ Cmd + - decreases the note text font size by one point
 • ⌘ Cmd + 0 resets the note text font size
 • ⌘ Cmd + Space tries to solve simple equations like (4+5)*3= in the current line in front of the cursor, auto-completes text or opens urls
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + H inserts a headline from the note filename at the top of the note
 • ⌃ Ctrl + ⇧ Shift + X splits the current note into two notes at the current cursor position
 • ⌃ Ctrl + ⇧ Shift + W searches for the selected text on the web
 • ⌘ Cmd + Up scrolls the content up
 • ⌘ Cmd + Down scrolls the content down
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + Down moves the current line down
 • ⌘ Cmd + ⇧ Shift + Up moves the current line up
 • ⇧ Shift + Return برای تقویت خط نوی مارک داون، دو فاصله و یک نویسه خط نو را اضافه می کند

# در پنل پیش نمایش یادداشت

 • ⌘ Cmd + F lets you search in the current note
  • جهت پرش به روگرفت های قبلی و بعدی از کلیدهای بالا و پایین یا کلیدهای F3 و F3 + ⇧ Shift استفاده کنید
  • Esc نوار جستجو را می بندد

# در لیست انجام دادنی

 • ⌘ Cmd + S saves the current todo item
 • ⌘ Cmd + I saves the current todo item and inserts in into the current note
 • ⌘ Cmd + R removes the current todo item