# میانبرها

# لینوکس / ویندوز

# در پنجره اصلی

 • N + Ctrl یک یادداشت جدید با تاریخ و زمان کنونی براساس نام ایجاد می کند
 • N + ⇧ Shift + Ctrl یک یادداشت جدید در یک زبانه جدید ایجاد می کند
 • F + ⇧ Shift + Ctrl به شما اجازه می دهد تا یادداشت ها را (براساس نام یادداشت و محتوای آن) جستجو کنید
 • F + Alt به شما امکان می دهد یادداشت ها را در همه زبانه ها یا زیر پوشه ها جستجو کنید
 • P + ⇧ Shift + Alt به فضای کاری قبلی تغییر می کند
 • E + ⇧ Shift + Ctrl یک یادداشت رمزگذاری شده را ویرایش می کند
 • R + Alt یادداشت کنونی را حذف می کند
 • U + ⇧ Shift + Alt برای بروز رسانی بررسی انجام می دهد
 • T + ⇧ Shift + Ctrl لیست انجام دادنی را باز می کند
 • O + ⇧ Shift + Ctrl یادداشت کنونی را در یک ویرایشگر خارجی باز می کند
 • O + ⇧ Shift + Alt یادداشت کنونی را در یک نما باز می کند
 • F + ⇧ Shift + Alt یادداشت کنونی را در مدیر پرونده نشان می دهد
 • E + ⇧ Shift + Alt ویرایش کردن یادداشت ها را فعال یا غیر فعال می سازد
 • Alt + بالا به یادداشت قابل مشاهده قبلی پرش می کند
  • میانبر جایگزین Page Up + Ctrl است
 • Alt + پایین به یادداشت قابل مشاهده بعدی پرش می کند
  • میانبر جایگزین Page Down + Ctrl است
 • Page Up + Alt به زبانه یادداشت قبلی پرش می کند
 • Page Dn + Alt به زبانه یادداشت بعدی پرش می کند
 • W + Ctrl زبانه یادداشت کنونی را می بندد
 • D + ⇧ Shift + Ctrl به حالت بدون مزاحمت تغییر وضعیت می دهد
  • همچنین می توانید آن را با Esc ببندید
 • P + Ctrl یادداشت کنونی را به صورت متنی چاپ می کند
 • P + ⇧ Shift + Ctrl یادداشت کنونی را به صورت مارک داون چاپ می کند
 • V + ⇧ Shift + Ctrl یادداشت ها، تصاویر و html را از تخته برش می چسباند
 • Ctrl + , تنظیمات را باز می کند
 • A + ⇧ Shift + Alt برچسب جدیدی به یک یادداشت اضافه می کند
 • R + ⇧ Shift + Ctrl پوشه یادداشت کنونی را مجدداً بارگذاری می کند
 • F + Alt + Ctrl به شما اجازه می دهد پوشه یادداشت متفاوتی را انتخاب کنید
 • S + ⇧ Shift + Ctrl موتور اسکریپت نویسی را مجدداً بارگذاری می کند
 • M + ⇧ Shift + Ctrl نوار منوی اصلی را مخفی کرده یا نشان می دهد
 • A + ⇧ Shift + Ctrl امکان جستجوی فعالیت ها را به شما می دهد
 • S + Ctrl یادداشت های اصلاح شده را به طور دستی ذخیره می کند
 • I + ⇧ Shift + Alt کادر گفتگوی مخزن اسکریپت را باز می کند
 • F4 به پنل ویرایش یادداشت پرش می کند
 • F5 به لیست یادداشت پرش می کند
 • F6 به پنل زیرپوشه یادداشت پرش می کند
 • F7 به پنل برچسب ها پرش می کند
 • F8پرش به پنل جهت یابی
 • F10 منوی زمینه ابزارک کنونی را فعال سازی می کند
 • F11 به حالت تمام صفحه تغییر وضعیت می دهد
 • H + ⇧ Shift + Alt سرخط یادداشت کنونی را رونوشت برداری می کند

# در نوار جستجوی یادداشت

 • پایین یا Tab بر روی لیست یادداشت متمرکز می شود
 • Return یادداشت جدیدی را با متنی از نوار جستجو به صورت سرخط ایجاد می کند

# در لیست یادداشت

 • روی یادداشت دو بار کلیک کنید تا در زبانه جدیدی باز شود (به خاطر داشته باشید که یک قلاب اسکریپت نویسی وجود دارد که می تواند عمل دوبار کلیک را لغو کند.
 • A + Ctrl همه یادداشت ها را (برای جابجایی، رونوشت برداری یا حذف آن ها با یک کلیک راست) انتخاب می کند
 • Tab یا Return به شما این امکان را می دهد که یادداشت کنونی را ویرایش کنید

# در پنل ویرایش متن یادداشت

 • Ctrl + کلیک روی یک پیوند برای باز کردن آن
 • Ctrl یا ّF به شما این امکان را می دهد که در یادداشت کنونی جستجو کنید
  • جهت پرش به روگرفت های قبلی و بعدی از کلیدهای بالا و پایین یا کلیدهای F3 و F3 + ⇧ Shift استفاده کنید
  • Esc نوار جستجو را می بندد
 • Ctrl یا ّR به شما این امکان را می دهد که در یادداشت کنونی جستجو و جایگزینی انجام دهید
 • D + Ctrl از خط کنونی یا متن منتخب رونوشت بر می دارد
  • Alt + Ctrl + پایین همین کار را انجام می دهد
 • Backspace + Alt خط کنونی را حذف می کند
 • Backspace + Ctrl کلمه کنونی را حذف می کند
 • L + Ctrl برای افزودن پیوند متنی، کادر گفتگو باز می کند (در متن منتخب نیز کار می کند)
 • L + ⇧ Shift + Ctrl برای افزودن پیوند متنی کادر گفتگو باز می کند
 • T + Ctrl تاریخ کنونی را به صورت قالب ISO 8601 درج می کند
 • I + ⇧ Shift + Ctrl تصویری درج می کند که به پوشه رسانه در پوشه یادداشت های کنونی رونوشت برداری می شود
 • X + ⇧ Shift + Ctrl پیوستی درج می کند که به پوشه پیوست ها در پوشه یادداشت های کنونی رونوشت برداری می شود
 • T + ⇧ Shift + Alt جدول درج می کند
 • C + ⇧ Shift + Ctrl در موقعیت کنونی یک کد بلاک درج می کند
 • B + ⇧ Shift + Ctrl در موقعیت کنونی یک بلوک نقل قول درج می کند
 • B + Ctrl متن منتخب را به صورت توپر قالب بندی می کند
 • I + Ctrl متن منتخب را به صورت خوابیده قالب بندی می کند
 • U + Ctrl متن منتخب را به صورت زیر خط دار قالب بندی می کند
 • S + ⇧ Shift + Alt متن منتخب را حذف می کند
 • U + ⇧ Shift + Ctrl از میان منابع متن منتخب می چرخد
 • Tab متن منتخب را برجسته می سازد (در چندین خط نیز کار می کند)
  • ⇧ Shift + Tab متن منتخب را از حالت برجسته خارج می کند
 • Tab پس از یک نویسه لیست مرتب نشده مورد لیست را برجسته می سازد
  • ⇧ Shift + Tab پس از یک نویسه لیست مرتب نشده مورد لیست را از حالت برجسته خارج می کند
 • Return در لیست ها مورد لیست جدیدی ایجاد می کند
 • Alt + چپ در تاریخچه یادداشت پرش به عقب می کند
  • Alt + راست در تاریخچه یادداشت پرش به جلو می کند
 • 1..9 + ⇧ Shift + Ctrl نشانک یادداشت را در شکاف نشانک 1..9 تنظیم می کند
 • 9..0 + Ctrl به نشانک یادداشت در شکاف نشانک 9..0 پرش می کند
 • Ctrl + + اندازه فونت متن یادداشت را به صورت تک نقطه ای افزایش می دهد
 • Ctrl + - اندازه فونت متن یادداشت را به صورت تک نقطه ای کاهش می دهد
 • 0 + Ctrl اندازه فونت متن یادداشت را بازنشانی می کند
 • Ctrl + فاصله درصدد حل معادلات ساده ای مانند (4+5)*3= در جلوی مکان نما برآمده، به طور خودکار متن را کامل کرده یا URLها را باز می کند
 • H + ⇧ Shift + Ctrl سرخطی از نام پرونده یادداشت را در بالای یادداشت درج می کند
 • X + ⇧ Shift + Alt یادداشت کنونی را به دو یادداشت در موقعیت مکان نمای کنونی تقسیم می کند
 • W + ⇧ Shift + Alt متن منتخب را در وب جستجو می کند
 • Ctrl + بالا مطلب را به بالا پیمایش می کند
 • Ctrl + پایین مطلب را به پایین پیمایش می کند
 • Ctrl + ⇧ Shift + پایین خط کنونی را به سمت پایین جابجا می کند
 • Ctrl + ⇧ Shift + بالا خط کنونی را به سمت بالا جابجا می کند
 • ⇧ Shift + Return برای تقویت خط نوی مارک داون، دو فاصله و یک نویسه خط نو را اضافه می کند

# در پنل پیش نمایش یادداشت

 • Ctrl یا ّF به شما این امکان را می دهد که در یادداشت کنونی جستجو انجام دهید
  • جهت پرش به روگرفت های قبلی و بعدی از کلیدهای بالا و پایین یا کلیدهای F3 و F3 + ⇧ Shift استفاده کنید
  • Esc نوار جستجو را می بندد

# در لیست انجام دادنی

 • S + Ctrl مورد انجام دادنی کنونی را ذخیره می کند
 • I + Ctrl مورد انجام دادنی کنونی را ذخیره کرده و در یادداشت کنونی درج می کند
 • R + Ctrl مورد انجام دادنی کنونی را حذف می کند

# سیستم عامل مکینتاش

# در پنجره اصلی

 • + N یک یادداشت جدید با تاریخ و زمان کنونی در نام ایجاد می کند
 • + ⇧ Shift + N یادداشت جدیدی در یک زبانه جدید ایجاد می کند
 • + ⇧ Shift + F به شما اجازه می دهد تا یادداشت ها را (براساس نام یادداشت و محتوای آن) جستجو کنید
 • F + Ctrl به شما امکان می دهد یادداشت ها را در همه زبانه ها یا زیر پوشه ها جستجو کنید
 • P + ⇧ Shift + Ctrl به فضای کاری قبلی تغییر می کند
 • + ⇧ Shift + E یک یادداشت رمزگذاری شده را ویرایش می کند
 • R + Ctrl یادداشت کنونی را حذف می کند
 • U + ⇧ Shift + Ctrl برای بروز رسانی بررسی انجام می دهد
 • + ⇧ Shift + T لیست انجام دادنی را باز می کند
 • + ⇧ Shift + O یادداشت کنونی را در یک ویرایشگر خارجی باز می کند
 • O + ⇧ Shift + Ctrl یادداشت کنونی را در یک نما باز می کند
 • F + ⇧ Shift + Ctrl پوشه یادداشت کنونی را در یابنده باز می کند
 • E + ⇧ Shift + Ctrl ویرایش کردن یادداشت ها را فعال یا غیر فعال می سازد
 • Ctrl + بالا به یادداشت قابل مشاهده قبلی پرش می کند
  • میانبر جایگزین Page Up + است
 • Ctrl + پایین به یادداشت قابل مشاهده بعدی پرش می کند
  • میانبر جایگزین Page Down + است
 • Page Up + Alt به زبانه یادداشت قبلی پرش می کند
 • Page Dn + Alt به زبانه یادداشت بعدی پرش می کند
 • + W زبانه یادداشت کنونی را می بندد
 • + ⇧ Shift + D به حالت بدون مزاحمت تغییر وضعیت می دهد
  • می توانید آن را با Esc نیز ببندید
 • + P یادداشت کنونی را به صورت متنی چاپ می کند
 • + ⇧ Shift + P یادداشت کنونی را به صورت مارک داون چاپ می کند
 • + V + Ctrl یادداشت ها، تصاویر و html را از تخته برش می چسباند
 • + , تنظیمات را باز می کند
 • A + ⇧ Shift + Ctrl برچسب جدیدی به یک یادداشت اضافه می کند
 • + ⇧ Shift + R پوشه یادداشت کنونی را مجدداً بارگذاری می کند
 • + F + Ctrl به شما اجازه می دهد پوشه یادداشت متفاوتی را انتخاب کنید
 • + ⇧ Shift + S موتور اسکریپت نویسی را مجدداً بارگذاری می کند
 • + ⇧ Shift + M نوار منوی اصلی را مخفی کرده یا نشان می دهد
 • + ⇧ Shift + A امکان جستجوی فعالیت ها را به شما می دهد
 • + S یادداشت های اصلاح شده را به طور دستی ذخیره می کند
 • I + ⇧ Shift + Ctrl کادر گفتگوی مخزن اسکریپت را باز می کند
 • F4 به پنل ویرایش یادداشت پرش می کند
 • F5 به لیست یادداشت پرش می کند
 • F6 به پنل زیرپوشه یادداشت پرش می کند
 • F7 به پنل برچسب ها پرش می کند
 • F8پرش به پنل جهت یابی
 • F10 منوی زمینه ابزارک کنونی را فعال سازی می کند
 • + F11 به حالت تمام صفحه تغییر وضعیت می دهد
 • H + ⇧ Shift + Ctrl سر خط یادداشت کنونی را رونوشت برداری می کند

# در نوار جستجوی یادداشت

 • پایین یا Tab بر روی لیست یادداشت متمرکز می شود
 • Return یادداشت جدیدی را با متنی از نوار جستجو به صورت سرخط ایجاد می کند

# در لیست یادداشت

 • روی یادداشت دو بار کلیک کنید تا در زبانه جدیدی باز شود (به خاطر داشته باشید که یک قلاب اسکریپت نویسی وجود دارد که می تواند عمل دوبار کلیک را لغو کند.
 • + A همه یادداشت ها را (برای جابجایی، رونوشت برداری یا حذف آن ها با یک کلیک راست) انتخاب می کند
 • Tab یا Return به شما این امکان را می دهد که یادداشت کنونی را ویرایش کنید

# در پنل ویرایش متن یادداشت

 • + کلیک روی یک پیوند برای باز کردن آن
 • یا ّF به شما این امکان را می دهد که در یادداشت کنونی جستجو انجام دهید
  • جهت پرش به روگرفت های قبلی و بعدی از کلیدهای بالا و پایین یا کلیدهای F3 و F3 + ⇧ Shift استفاده کنید
  • Esc نوار جستجو را می بندد
 • یا ّR به شما این امکان را می دهد که در یادداشت کنونی جستجو و جایگزینی انجام دهید
 • + D از خط کنونی یا متن منتخب رونوشت بر می دارد
  • + Ctrl + پایین همین کار را انجام می دهد
 • + Backspace خط کنونی را حذف می کند
 • Backspace + Ctrl کلمه کنونی را حذف می کند
 • L + برای افزودن پیوند متنی، کادر گفتگو باز می کند (در متن منتخب نیز کار می کند)
 • L + ⇧ Shift + برای افزودن پیوند متنی کادر گفتگو باز می کند
 • + T تاریخ کنونی را به صورت قالب ISO 8601 درج می کند
 • + ⇧ Shift + I تصویری درج می کند که به پوشه رسانه در پوشه یادداشت های کنونی رونوشت برداری می شود
 • + ⇧ Shift + X پیوستی درج می کند که به پوشه پیوست ها در پوشه یادداشت های کنونی رونوشت برداری می شود
 • T + ⇧ Shift + Ctrl جدول درج می کند
 • + ⇧ Shift + C در موقعیت کنونی یک کد بلاک درج می کند
 • + ⇧ Shift + B در موقعیت کنونی یک بلوک نقل قول درج می کند
 • + B متن منتخب را به صورت توپر قالب بندی می کند
 • + I متن منتخب را به صورت خوابیده قالب بندی می کند
 • + U متن منتخب را به صورت زیر خط دار قالب بندی می کند
 • S + ⇧ Shift + Ctrl متن منتخب را حذف می کند
 • + ⇧ Shift + U از میان منابع متن منتخب می چرخد
 • Tab متن منتخب را برجسته می سازد (در چندین خط نیز کار می کند)
  • ⇧ Shift + Tab متن منتخب را از حالت برجسته خارج می کند
 • Tab پس از یک نویسه لیست مرتب نشده مورد لیست را برجسته می سازد
  • ⇧ Shift + Tab پس از یک نویسه لیست مرتب نشده مورد لیست را از حالت برجسته خارج می کند
 • Return در لیست ها مورد لیست جدیدی ایجاد می کند
 • + Ctrl + چپ در تاریخچه یادداشت پرش به عقب می کند
  • + Ctrl + راست در تاریخچه یادداشت پرش به جلو می کند
 • + ⇧ Shift + 1..9 نشانک یادداشت را در شکاف نشانک 9..1 تنظیم می کند
 • + 0..9 به نشانک یادداشت در شکاف نشانک 9..0 پرش می کند
 • + + اندازه فونت متن یادداشت را به صورت تک نقطه ای افزایش می دهد
 • + - اندازه فونت متن یادداشت را به صورت تک نقطه ای کاهش می دهد
 • + 0 اندازه فونت متن یادداشت را بازنشانی می کند
 • + فاصله درصدد حل معادلات ساده ای مانند (4+5)*3= در جلوی مکان نما برآمده، به طور خودکار متن را کامل کرده یا URLها را باز می کند
 • + ⇧ Shift + H سرخطی از نام پرونده یادداشت را در بالای یادداشت درج می کند
 • X + ⇧ Shift + Ctrl یادداشت کنونی را به دو یادداشت در موقعیت مکان نمای کنونی تقسیم می کند
 • W + ⇧ Shift + Ctrl متن منتخب را در وب جستجو می کند
 • + بالا مطلب را به بالا پیمایش می کند
 • + پایین مطلب را به پایین پیمایش می کند
 • ⇧ Shift + Return برای تقویت خط نوی مارک داون، دو فاصله و یک نویسه خط نو را اضافه می کند

# در پنل پیش نمایش یادداشت

 • یا ّF به شما این امکان را می دهد که در یادداشت کنونی جستجو انجام دهید
  • جهت پرش به روگرفت های قبلی و بعدی از کلیدهای بالا و پایین یا کلیدهای F3 و F3 + ⇧ Shift استفاده کنید
  • Esc نوار جستجو را می بندد

# در لیست انجام دادنی

 • + S مورد انجام دادنی کنونی را ذخیره می کند
 • + I مورد انجام دادنی کنونی را ذخیره کرده و در یادداشت کنونی درج می کند
 • + R مورد انجام دادنی کنونی را حذف می کند