# مفاهیم

# QOwnNotes

  • QOwnNotes یادداشت ها را به صورت پرونده های مارک داون در پوشه یادداشت شما ذخیره می کند
  • به منظور اشتراک گذاری عمومی یادداشت ها با دیگران می تواند با سرور نکست کلود یا اون کلود گفتگو کند
  • علاوه بر این، می توانید به تاریخچه یادداشت و سطل زباله خود در سرور نکست کلود یا اون کلود تان از طریق برنامه QOwnNotesApi Nextcloud دسترسی داشته باشید
  • لیست های انجام دادنی در سرور نکست کلود یا اون کلود تان از QOwnNotes قابل دسترسی هستند
  • QOwnNotes یادداشت های شما و پرونده های رسانه یا پیوست را همگام سازی نمی کند!

# پرونده های یادداشت مارک داون

  • شما همه یادداشت‌ها و پرونده‌های واسطه یا پیوست خود را در اختیار دارید!
  • یادداشت های شما به صورت پرونده های مارک داون با متن ساده در کامپیوتر رومیزی تان ذخیره می شوند
  • برای مشاهده یا ویرایش پرونده‌های یادداشت تان، می توانید از هر ویرایشگر متنی که دوست دارید در کنار QOwnNotes استفاده کنید
  • یادداشت های خود را با سایر ابزارها (رومیزی و تلفن همراه) و با مشتری همگام سازی ننکست کلود (opens new window)یا اون کلود (opens new window) به سرورتان همگام سازی کنید

# افزونه مرورگر QOwnNotes

می‌توانید نشانک های مرورگر خود را با QOwnNotes مدیریت کرده یا از آن به صورت یک وب کلیپر استفاده کنید.

TIP

افزونه های مرورگر به صورت آفلاین و بدون نیاز به اتصال اینترنت اجرا می شوند. برای اطلاعات بیشتر لطفاً نگاهی به افزونه مرورگر همراه وب QOwnNotes بیندازید.

# مدیر تکه کد خط فرمان QOwnNotes

تکه کدهای دستوری را می توانید با QOwnNotes مدیریت کرده و در خط فرمان اجرا کنید.

TIP

لطفاً برای اطلاعات بیشتر مدیر تکه کد خط فرمان QOwnNotes را ملاحظه کنید.

# مشتری همگام سازی رومیزی نکست کلود

یادداشت های خود را با کمک سایر ابزارها (رومیزی و تلفن همراه) و به وسیله سرویس گیرنده همگام سازی نکست کلود (opens new window) یا اون کلود (opens new window) با سرورتان همگام سازی کنید.

TIP

البته راهکارهای دیگری مانند Dropbox، Syncthing، Seafile، یا BitTorrent Sync را نیز می توان برای همگام سازی یادداشت ها و سایر پرونده ها بکار برد.

همچنین می توانید برای همگام سازی با ابزارهایی از قبیل گینوماتیک (opens new window) از گیت استفاده کنید.

# سرور نکست کلود

جهت کار با یادداشت های خود به صورت آنلاین می توانید از سرور هایی نظیر نکست کلود (opens new window) یا اون کلود (opens new window) بهره گیرید.

می‌توانید سرور خود را میزبانی کرده یا از راهکارهای میزبانی شده استفاده کنید.

لیست نگهداری شده جمعی از طرف ارائه‌دهندگان نکست کلود (opens new window) و نیز لیست ابزارهای همراه نکست کلود (opens new window) در دسترس قرار دارند.

Portknox (opens new window) گزارش کرده است که آنها QOwnNotesAPI را نصب کرده اند (opens new window).

TIP

البته راهکارهای دیگری مانند Dropbox، Syncthing، Seafile، یا BitTorrent Sync را نیز می توان برای میزبانی یادداشت ها و سایر پرونده ها بکار برد.

# برنامه QOwnNotesAPI Nextcloud

QOwnNotesAPI (opens new window) اجازه دسترسی به شما برای نسخه ‌های یادداشت و یادداشت های حذف شده سمت سرورتان را می دهد.

TIP

برای اطلاعات بیشتر لطفاً نگاهی به برنامه QOwnNotesAPI Nextcloud بیندازید.

# برنامه سرور Nextcloud Notes

به منظور ویرایش یادداشت هایتان در وب از Nextcloud Notes (opens new window) استفاده کنید.

WARNING

به خاطر داشته باشید که در حال حاضر Nextcloud Notes تنها یک سطح از زیر پوشه ها را پشتیبانی می کند.

# Nextcloud Deck server app

You can use QOwnNotes to quickly create cards in Nextcloud Deck (opens new window).

# Nextcloud Notes mobile app

To access your Nextcloud / ownCloud notes from your mobile device you can use different apps.

# اندروید

TIP

You could also use any sync-tool like Synchronize Ultimate or FolderSync to sync your note files and use software like neutriNotes to edit your notes.

# iOS

TIP

You can also use Notebooks (opens new window) and sync your notes via WebDAV, there is a good tutorial at Taking Notes with Nextcloud, QOwnNotes, and Notebooks (opens new window)

# api.qownnotes.org

This is an online service provided by QOwnNotes to check if there is a new release of the application available.

It is talking to GitHub and checks for the latest release, gets a suited download url and compiles the changes from the changelog compared to the version of QOwnNotes you are currently using as html to show in the update dialog.

In addition, it also provides the Release RSS Feed (opens new window) and an implementation of the legacy update checking api for older versions of QOwnNotes.

TIP

You can access the source code for api.qownnotes.org (opens new window) on GitHub (opens new window).

# QOwnNotes Web App

You can insert photos from your mobile phone into the current note in QOwnNotes on your desktop via the web application on app.qownnotes.org (opens new window).

TIP

Please visit QOwnNotes Web App for more information.