# برنامه تحت وب QOwnNotes

شما می توانید تصاویر تلفن همراه خود را در یادداشت کنونی QOwnNotes در دسکتاپ خود از طریق برنامه تحت وب در app.qownnotes.org (opens new window) درج کنید.

مرورگر برنامه تحت وب QOwnNotes

برنامه تحت وب در تلفن شما از طریق اینترنت با برنامه دسکتاپ QOwnNotes ارتباط برقرار می کند. ارتباط بین QOwnNotes و خدمات وب به صورت انتقال رمزنگاری شده می باشد. هیچ تصویری در سرور ذخیره نمی شود.

There is a settings page Web application to add support for the web application.

تنظیمات برنامه تحت وب QOwnNotes

به خاطر داشته باشید که از توکن مخفی خود از صفحه تنظیمات QOwnNotes به app.qownnotes.org (opens new window) رونوشت برداری کنید تا قادر به برقراری ارتباط با طرح مقطعی خود در QOwnNotes باشید. شما همچنین می توانید توکن را با تلفن خود در برنامه تحت وب از کیو آر کد اسکن کنید.

شما می توانید کد منبع برنامه تحت وب را در web-app on GitHub (opens new window) بیابید.

شما همچنین قادر به میزبانی از این سرویس تحت وب هستید. تصاویر داکر تازه ساخته شده در qownnotes-web-app on DockerHub (opens new window)موجود می باشد.