# نصب به صورت فلت پک

یک فلت پک نگهداری شده جمعی org.qownnotes.QOwnNotes در فلت هاب (opens new window) موجود می باشد.

می توانید آن را با تایپ عبارت زیر نصب کنید:

flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
flatpak install flathub org.qownnotes.QOwnNotes
1
2

پس از آن با فرمان flatpak run org.qownnotes.QOwnNotes حتماً قادر به اجرای QOwnNotes خواهید بود.